Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är Region Gävleborgs expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Dess arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer.

Rekommendationer

Bild på skriften "Läkemedelsrekommendationer 2021-2022"   

Rekommenderade läkemedel i Region Gävleborg

Riktlinjer för egenvård i förhållande till receptförskrivning (09-581608)

Förskrivningsmål

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2022, bakgrundsinformation (pdf)

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2022, Affisch A3 (pdf)

Organisation

Läkemedelskommitténs ledamöter

Läkemedelskommitténs terapigrupper (pdf)

Regionalt Läkemedelsråd (Uppsala-Örebroregionen) 

Nyheter