Subvention av läkemedel och speciallivsmedel

Instruktion till apoteksaktörer för fakturering till Region Gävleborg.

Information till apoteken

Subvention av läkemedel och speciallivsmedel - instruktion till apoteksaktörer för fakturering till Region Gävleborg – Platina id 09-646679 (pdf)

Information till förskrivare

Läkemedel - Förskrivning med subvention utanför läkemedelsförmånen – Platina id 09-658680 (pdf)

Organisationsnummer

Region Gävleborgs organisationsnummer 232100-0198

Preparatgrupp och regler

Under respektive preparatgrupp kan du se vilka uppgifter som ska finnas med när receptet skrivs och hur det ska faktureras. 

Regler för: