U-Ö

Urat Urat i plasma
Urat Urat i urin
Urea Urea i plasma
Urea Urea i urin
Urea D-Urea i övriga kroppsvätskor
Ureaclearance tPt-Ureaclearance
Ureaplasma urealyticum Odling, PCR
Urin Cytologi
Urinodling Allmän odling
Urinsamling för specialanalyser Sammanställning
Urinsticka/multistix
Uterus Histologi
Valproat Valproat i serum
Vancomycin Antibiotika-koncentrationsbestämning
Vanelylmandelic acid VMA i urin
Warfarin Waran
Varicella zostervirus, VZV Antikroppspåvisning
Varicella zostervirus, VZV Antigenpåvisning
Vasektomi Vasektomi i seminalvätska
Vasektomi Histologi vasektomi
Vasoaktiv intestinal peptid Vasoaktiv intestinal peptid i plasma
Vasopressin ADH-FP
VASP Vasodilator stimulated phosphoprotein/ADP receptor
Venprovtagning Instruktionsfilm för venprovtagning
Ventrikel Histologi
Vibrio cholera Faecesodling, kolera
VIP Vasoaktiv intestinal peptid i plasma, VIP
Viskositet Viskositet i helblod
Vitamin A Retinol, Palmitat
Vitamin B Tiamin , Transketolas i helblod
Vitamin B6 Pyridoxal - 5 - Fosfatbestämning i plasma
Vitamin D 25(OH) D2D3
Vitamin D - Kalcitriol 1.25-(OH)2-D3, Kalcitriol
Vitamin E Tokoferol i serum
VMA Vanelylmandelic acid i urin
von Willebrandfaktor von Willebrandfaktor - analyser
VRE Vancomycinresistenta Enterokocker
Yersinia Serologi
Yersinia, odling
Zink Zink i serum
Zopiclon Zopiclon i serum och urin
Zopiclon i urin Zopiclon i urin
Zuklopentixol Zuklopentixol i serum/plasma
Östradiol Östradiol i plasma
Östradiol ultrakänslig Östradiol, ultrakänslig, i serum