U-Ö

Urat Urat i urin
Urat (pdf) Plasma. (Platina id 09-72137)
Urea (pdf) Plasma. (Platina id 09-73416)
Urea (pdf) Urin. (Platina id 09-73411)
Urea (pdf) PD-vätska. (Platina id 09-156862)
Ureaplasma urealyticum Odling, PCR
Uretra (pdf) Odling. (Platina id 09-797375)
Urin Cytologi
Urinodling Allmän odling
Urinsamling för specialanalyser Sammanställning
Urinsticka/multistix (pdf) (Platina id 09-320722)
Uterus Histologi
Vagina (pdf) Odling. (Platina id 09-797375)
Valproat (pdf) Serum. (Platina id 09-64845)
Vancomycin (pdf) Serum. (Platina id 09-63927)
Vanelylmandelic acid VMA i urin
Varicella zostervirus, VZV Antikroppspåvisning
Varicella zostervirus, VZV Antigenpåvisning
Vasektomi Vasektomi i seminalvätska
Vasektomi Histologi vasektomi
Vasoaktiv intestinal peptid Vasoaktiv intestinal peptid i plasma
Vasopressin ADH-FP
VASP Vasodilator stimulated phosphoprotein/ADP receptor
Ventrikel Histologi
Vibrio kolera, parahaemolyticus och vulnificus Faeces PCR
VIP Vasoaktiv intestinal peptid i plasma, VIP
Viskositet Viskositet i helblod
Vitamin A Retinol, Palmitat
Vitamin B Tiamin , Transketolas i helblod
Vitamin B6 Pyridoxal - 5 - Fosfatbestämning i plasma
Vitamin D - Kalcitriol 1.25-(OH)2-D3, Kalcitriol
Vitamin D (25-OH) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72151)
Vitamin E Tokoferol i serum
VMA Vanelylmandelic acid i urin
von Willebrandfaktor von Willebrandfaktor - analyser
VRE Vancomycinresistenta Enterokocker
Warfarin Waran
Xarelto® Rivaroxaban (Xarelto®) i plasma
Yersinia Serologi, antikroppar
Yersinia enterocolitica Faeces PCR
Zink (pdf) Serum. (Platina id 09-78550)
ZnT8 ak ZnT8-autoantikroppar
Zopiclon Zopiclon i serum och urin
Zopiclon i urin Zopiclon i urin
Zuklopentixol Zuklopentixol i serum/plasma
Öga (pdf) Konjunktiva, odling. (Platina id 09-789539)
Öga (pdf) Keratit, odling. (Platina id 09-261519)
Östradiol (pdf) Plasma. (Platina id 09-78553)
Östradiol ultrakänslig Östradiol, ultrakänslig, i serum