T

Fritt T3 Fritt trijodtyronin, Fritt T3 i plasma
Fritt T4 Fritt T4, Fritt tyroxin i plasma
TAGG Trombocytaggregatin i plasma
Takrolimus FK- 506
Tambocor Tambocor i serum
Tarmparasiter Cystor och maskägg i faeces
TAU-protein TAU-protein i spinalvätska
TB Tuberkulos, mykobakterier odling och PCR
TBE Serologi, antikroppspåvisning
Temporalis Histopatologi
Teofyllin Teofyllin i serum/plasma
Testosteron Testosteron i plasma
Testosteronindex Testosteronindex (%) i plasma
Tetanus Stelkramp, immunitetsundersökning
TFR Transferrinreceptor
Tg Triglycerider i plasma
Tg D-Triglycerider i övriga kroppsvätskor
Thalassemiscreen Se Hemoglobinfraktioner
Tiamin Erc - Transketolas i helblod, Vitamin B1
Tiopental Pentothal i serum
Tiopurinmetyltransferas TPMT i helblod
TKF Transferrin kolhydratfattigt i serum
Tobramycin Koncentrationsbestämning av antibiotika
Tokoferol Tokoferol, alfa-, S-
TORCH Serologi, innefattar antikroppspåvisning mot Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplexvirus och Parvo B19 virus.
Totalprotein Totalprotein i Ascitesvätska, Ledvätska och Pleuravätska
Toxoplasma Serologi, antikroppspåvisning
TPK Trombocyter i helblod
TPK i citratrör Trombocyter i helblod taget i Na-citratrör
TPMT Tiopurinmetyltransferas i helblod
TPO anti Anti-TPO i plasma
Trace protein -Beta Markör för påvisning av Cerebrospinalvätskeläckage
Trachealsekret Kvantitativ aerob odling
TRAK TSH receptor ak (IgG) Thyroideastimulerande antikroppar i serum
Transferrin Transferrin i plasma
Transferrinmättnad
Transferrinreceptor P-Transferrinreceptor, löslig
Transglutaminas IgA - anti Anti-Transglutaminas IgA i serum
Transglutaminas IgG -anti Anti-Transglutaminas IgG i serum
Transtyretin Transtyretin i plasma
Triglycerider Triglycerider i plasma
Triglycerider Triglycerider i övriga kroppsvätskor
Trombocytaggregation TAGG i plasma
Trombocytantikroppar Antikroppar mot trombocyter i helblod
Trombocyter Trombocyter i helblod
Trombocyter Trombocyter i helblod taget i Na-citratrör
Trombocytfunktion B-Trombocytfunktion med PFA 100
Troponin-I Troponin-I i plasma
Troponin-T Troponin-T (högkänsligt) i plasma, TnT hs
Tryptaminer Hallucinogena
Tryptas Tryptas i serum
TSH Tyreoideastimulerade hormon i plasma
TSH-receptor, anti Anti TSH receptor
Tuberkulos Tuberkulos, mykobakterier, odling och PCR
Tularemi Serologi
Tularemi PCR
TWAR Chlamydia pneumoniae
Tyreoglobulin Tyreoglobulin i serum
Tyreoglobulin antikroppar Tyreoglobulin, antikroppar i serum
Tyroxin fritt Fritt T4 i plasma
Tysabri Antikroppar mot läkemedlet Tysabri.