N

Nasopharynxodling Allmän odling
Natalizumab Antikroppar mot preparatet Natalizumab
Natrium (pdf) Urin. (Platina id 09-72421)
Natrium (pdf) Plasma. (Platina id 09-72418)
Natrium (pdf) Dialysvätska. (Platina id 09-151405)
Neisseria gonorrhoeae Påvisning av N. gonorrhoeae (GC, gonorré) med PCR. Analyseras samtidigt med C. trachomatis.
Neisseria gonorrhoeae Odling
Nephropatia epidemica Puumalavirus, sorkfeber, serologi
Neurofilament light protein
Neutrofila granulocyter B-Neutrofila granulocyter
NIPT Perifert blod
Nitrit (pdf) Nitrit i urin. (Platina id 09-320722)
Njure Histopatologi, PAD, Patologi
Njurprofil Njurprofil, plasma
Njurstenar Stenanalys
NMO Neuromyelitis optica antikroppar
Noradrenalin Noradrenalin i plasma
Noradrenalin Noradrenalin i urin
Norovirus (Calici) (pdf) Platina id 09-399696
Nortriptylin Nortriptylin i plasma och i serum
NSE Neurospecifiktenolas i serum
NT-ProBNP (pdf) Plasma. (Platina id 09-109313)