L

Laktat Laktat i spinalvätska
Laktat Laktat i plasma
Laktat Laktat i övriga kroppsvätskor
Laktatdehydrogenas Laktatdehydrogenas i plasma, P-LD
Laktosbelastning fPt-Laktosbelastning
Laktosintolerans, ärftlig DNA-MCM6-genotyp-13910, Adult hypolaktasi-genotypning
Lamictal Se Lamotrigin
Lamotrigin Lamotrigin i serum och plasma
LD D-Laktatdehydrogenas i övriga kroppsvätskor
LD Laktatdehydrogenas, i plasma
LDL LDL-kolesterol i plasma.
LDL-HDL kvot Kvotberäkning LDL-kolesterol/HDL-kolesterol
Legionella Serologi
Legionella PCR, luftvägsprov
Legionella Odling från vattenprov
Legionella PCR, luftvägsprov BAL
Legionella i urin Legionella och pneumokockantigen i urin, kombinerat snabbtest
Leponex Klozapin
Leukocyter Leukocyter i ascites och pleuravätska, D-LPK
Leukocyter Leukocyter i ledvätska, D-LPK
Leukocyter Leukocyter i PD-vätska, D-LPK
Leukocyter Leukocyter i helblod, B-LPK
Leukocyter Leukocyter i urin
Leukocyter och lymfocyter – isolering Helblod
Lever Histopatologi, PAD, Patologi
Leverprofil Leverprofil, plasma
Levetiracetam Läkemedel Keppra R
Levonova Levonorgestrel
LH Luteiniserande hormon i plasma
Lipas Lipas i plasma
Lipid-Lipoproteinanalys Lipid-Lipoproteinanalys i serum
Lipoprotein P-Lipoprotein (a)
Liquor Cytologi. Platina 02-75813
Liquor, odling och direktmikroskopi Liqvor, likvor, spinalvätska, cerebrospinalvätska
Listeria Odling
Litium Litium i serum
LPH Laktas-florizinhydrolas -13910
LPK D-LPK, Leukocyter i ledvätska
LPK D-LPK, Leukocyter i ascites och pleuravätska
LPK D-LPK, Leukocyter i PD-vätska
LPK Leukocyter i helblod
Lues Syfilis
Lues, liquor Syfilisserologi, antikroppar i liquor
Lunga Histopatologi, PAD, Patologi
Lupus antikoagulans Lupus antikoagulans i plasma
Lymfocyt TOX Test Transplantationsimmunologisk korstest
Lymfocyter i helblod Lymfocyter i helblod, covid-19
Lymfogranuloma venerum Chlamydia trachomatis av LGV-typ
Lymkörtelfrågeställning Histologi
Lysosomala enzymer Lysosomala enzymer i helblod
Lysozym Lysozym i urin
Lysozym Lysozym i serum
Långt QT-syndrom
Läkemedelsmetaboliserande enzym CYP2C19, CYP2D6, NAT2