L

Laktat (pdf) Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-72181)
Laktat (pdf) Plasma (venöst) (Platina id 09-72182)
Laktat (pdf) Spinalvätska. (Platina id 09-267667)
Laktatdehydrogenas (LD) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72186)
Laktatdehydrogenas (LD) (pdf) Övriga kroppsvätskor (Platina id 09-156857)
Laktosbelastning (pdf) fPt-Laktosbelastning. (Platina id 09-190892)
Laktosintolerans, ärftlig DNA-MCM6-genotyp-13910, Adult hypolaktasi-genotypning
Lambdakedja fri (pdf) Serum. (Platina id 09-752804)
Lambdakedja total (pdf) Urin. (Platina id 09-72590)
Lamictal Se Lamotrigin
Lamotrigin Lamotrigin i serum och plasma
LD (laktatdehydrogenas) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72186)
LD (laktatdehydrogenas) (pdf) Övriga kroppsvätskor (Platina id 09-156857)
LDL-kolesterol (pdf) Plasma. (Platina id 09-72195)
LDL/HDL-kolesterol kvot (pdf) Plasma. (Platina id 09-72195)
Legionella PCR, luftvägsprov BAL
Legionella Serologi
Legionella PCR, luftvägsprov
Legionella Odling från vattenprov
Legionella i urin Legionella och pneumokockantigen i urin, kombinerat snabbtest
Leponex Klozapin
Leukocyter Leukocyter i PD-vätska, D-LPK
Leukocyter Leukocyter i helblod, B-LPK
Leukocyter (pdf) Leukocyter i ledvätska, D-LPK. (Platina id 09-72218)
Leukocyter (pdf) Leukocyter i ascites och pleuravätska, D-LPK. (Platina id 09-72220)
Leukocyter (pdf) Leukocyter i urin. (Platina id 09-320722)
Lever Histopatologi, PAD, Patologi
Leverprofil Leverprofil, plasma
Levetiracetam Läkemedel Keppra R
Levonova Levonorgestrel
LH (luteiniserande hormon) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72212)
Lipas Lipas i plasma
Lipid-Lipoproteinanalys Lipid-Lipoproteinanalys i serum
Lipoprotein P-Lipoprotein (a)
Liquor Cytologi. Platina 02-75813
Liquor, odling och direktmikroskopi Liqvor, likvor, spinalvätska, cerebrospinalvätska
Listeria Odling
Litium (pdf) Serum. (Platina id 09-72216)
LPH (pdf) Laktas-florizinhydrolas – 13910, laktosintolerans, ärftlig. (Platina id 09-190892)
LPK Leukocyter i helblod
LPK D-LPK, Leukocyter i PD-vätska
LPK (pdf) D-LPK, Leukocyter i ascites och pleuravätska. (Platina id 09-72220)
LPK (pdf) D-LPK, Leukocyter i ledvätska. (Platina id 09-72218)
Lues Syfilis
Lues, liquor Syfilisserologi, antikroppar i liquor
Lunga Histopatologi, PAD, Patologi
Lupus antikoagulans Lupus antikoagulans i plasma
Lymfocyt TOX Test Transplantationsimmunologisk korstest
Lymfogranuloma venerum Chlamydia trachomatis av LGV-typ
Lymkörtelfrågeställning Histologi
Lysosomala enzymer Lysosomala enzymer i helblod
Lysozym Lysozym i serum
Lysozym Lysozym i urin
Långt QT-syndrom LQTS
Läkemedelsmetaboliserande enzym CYP2C19, CYP2D6, NAT2