G

Gabapentin Gabapentin i serum eller plasma
GAD-antikropp Antikroppar mot glutaminsyradekarboxylas
Galactomannan Aspergillus diagnostik
Galaktos Galaktos i urin eller helblod
Gallblåsa Histopatologi
Gallsyror Gallsyror i serum
Gastrin Gastrin i serum
GC PCR
GC Odling
Gentamicin Antibiotika-koncentrationsbestämning
GH och GH-kurva Tillväxthormon
GHB GHB i urin
Gliadin-anti IgA Anti-Gliadin- IgA i serum
Gliadin-anti IgG Anti- Gliadin-IgG i serum
Glomerulärt basalmembran
Glukagon Glukagon i plasma
Glukos Glukos i spinalvätska
Glukos tU-Glukos kvantitativt i urin
Glukos Glukos i PD-vätska
Glukos Glukos i plasma
Glukos Glukos i övriga kroppsvätskor
Glukos Glukos kvalitativt i urin
Glukos kvot Glukos spinal/plasma kvot
Glukos-6-Fosfat Dehydrogenas Glukos-6-Fosfat Dehydrogenas i plasma
Glukosbelastning peroral fPt-Glukosbelastning peroral
Glutamyltransferas-y y-Glutamyltransferas i plasma GT
Glycerol
Glykerat hemoglobin Glykerat hemoglobin i helblod, HbA1c
Glykoprotein - beta2 Glykoprotein - beta2 i serum
Glykosaminoglykaner, fraktionering i urin
Glykosaminoglykaner, kvantitativt i urin Glykosaminoglykaner, kvantitativt i urin
Gonokockodling Neisseria gonorrhoeae, odling
Gonorré PCR
Gonorré Odling
GPH, fri alfa-subenhet Glukoproteinhormon
Gravidscreening Här ingår anti-HIV, HBsAg och Lues (Syfilis)
Grovnålsbiopsier Histopatologi, Grovnålsbiopsi, Biopsi, Lever, Njure, Prostata, Bröst, Lunga, Pancreas
GT y-Glutamyltransferas i plasma
Gynekologisk analys Humant Papillomavirus, Virus - test, Cervix - test, DNA-test
Gynekologiskt cellprov - Konventionell cytologi Cytologi Vaginalprov
Gynekologiskt cellprov - ThinPrep vätskebaserad cytologi Cytologi Vaginalprov