F

Faeces, tarmpatogena bakterier Faeces PCR
Faeces-Hemoglobin Hemoglobin i faeces, F-Hb
Faktor II Protrombin plasma
Faktor V - Mutation / Genotypning Faktor V i helblod
Faktor VIII
Fe Järn i plasma
Fencyklidin Fencyklidin i urin
Fenobarbital Fenobarbital i serum
Fenylalanin Fenylalanin i plasma
Fenytoin Fenytoin i serum
Ferritin Ferritin i plasma
Fetalt RHD Foster blodgruppering.
Fetoprotein, alfa i serum AFP
Fettsyror Fettsyror, fria i plasma
Fettsyror Långkedjiga fettsyror i plasma
FFA Fria fettsyror i plasma
FH Familjär hyperkolesterolemi
Fibrin lösligt, kvalitativt Fibrin i plasma
Fibrinogen Fibrinogen i plasma
Finnålspunktion Cytologi, FNAB, aspirationsbiopsi, punktion
FISH
FK 506 Prograf Tacrolimus tas i stället för B-Cyklosporin
Flekainid i serum Tambocor i serum
Fluanxol Fluanxol i serum
Flucytosin ex Ancotil Koncentrationsbestämning
Flukonazol ex Diflucan tabl Koncentrationsbestämning
Flödescytometri
Folat Folat i plasma
Fosfat Fosfat i plasma
Fosfat Fosfat i urin
Fosfatidyletanol Fosfatidyletanol i helblod
Fosfatidyletanol i helblod Fosfatidyletanol, PEth
Fosfolipas-A2-receptor-ak (IgG)
Fragil-X-undersökning Fragil-X-kromosomer
Fragmin
Fria lätta ig-kedjor kappa, lamda
Fryssnitt Histopatologi
FSH Follikelstimulerande hormon i plasma
Fusobacterium necrophorum - PCR