C

C1 esteras Inhibitor ”hämmare" Enzymatisk aktivitet
C3 C3 i plasma
C4 C4 i plasma
CA 19-9 CA 19-9 i plasma
CA 72-4 Cancerantigen 72-4
Ca-125 Ca-125 II i plasma
CA15-3 CA15-3 i plasma
Calcium Calcium i plasma
Calcium Calcium i urin
Calcium Joniserat Joniserat Calcium i Plasma
Calcium/Albumin korrigerat Albumin korrigerat Calcium
Calciumjonaktivitet Joniserat Calcium i plasma.
Calici Norovirus
Calprotectin Se Kalprotektin
Campylobacter Faeces PCR
Campylobacter jejuni/coli Serologi
Cannabis Cannabis i urin, drogscreen
CD 19 och CD 20 B-cellsbedömning
CD 4 CD8 B-cellsbedömning
CD 55 och CD 59 Helblod
CDKN2A - familjärt melanom
CDT Transferrin kolhydratfattigt i serum
CEA Carcinoembryonalt antigen
Cefotaxim ex Claforan Koncentrationsbestämning
Ceftazidim ex Fortum Koncentrationsbestämning
Celler i helblod Differentialräkning av leukocyter
Celler i ledvätska D-LPK
Celler i peritoneal - och pleuravätska D-LPK i peritonealvätska / pleuravätska
Celler i spinalvätska Celler i CSV, cerebrospinalvätska
Celler i urin Sediment
Cellprov Gynekologiskt cellprov konventionell cytologi KPC
Cerebrospinalvätska Cytologi liqour, liqvor, likvor, spinalvätska. Platina 02-75813
Cerebrospinalvätska, odling och direktmikroskopi Liqvor, likvor, spinalvätska, cerebrospinalvätska
Ceruloplasmin Ceruloplasmin i plasma
Cervix-, corpusskrap och cervixbiopsi Histopatologi abrasio, fraktionerad abrasio, skrap, curettage, livmoder
Cervixkon Histopatologi livmodertapp, portio, kon
Chlamydia pneumoniae och Chlamydia psittaci Antikroppar mot C. pneumoniae och C. psittaci
Chlamydia pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae Nukleinsyrapåvisning
Chlamydia psittaci Nukleinsyrapåvisning
Chlamydia trachomatis PCR
Chlamydia trachomatis av LGV-typ Lymfogranuloma venerum
Chorea Huntington Chorea Huntington, helblod
Chromogranin A CA-markör
Chylotorax
Ciklosporin Cyklosporin A, Cyklosporin, Sandimmun
Cipramil Cipramil i serum/plasma
Ciprofloxacin ex Ciproxin tabl Koncentrationsbestämning
Cisordinol Zuklopentixol
Citrat Citrat i urin
Citrullinantikroppar Antikroppar i serum
CK Kreatinkinas i plasma
CK-MB-massa CK-MB massa i plasma
Cl Klorider i plasma
Clostridium difficile Cytotoxin A och B
CMV Cytomegalovirus, serologi
CMV Cytomegalovirus, PCR
CO2 Bikarbonat i plasma. Se bikarbonat.
COHb Kolmonoxid i blod, gäller KKL Gävleborg
Colon Histologi tjocktarm, grovtarm, rectum, sigmoideum
COMP COMP i serum (påvisar pågående nedbrytning av ledbrosk).
Coronavirus, SARS-CoV-2 (covid-19) Antikroppspåvisning
Coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) Nukleinsyrepåvisning
Coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) akut Nukleinsyrepåvisning vid behov av akuta provsvar
Coxiella burnetii Q-feber
Coxsackie Enterovirus
C-Peptid C-Peptid i plasma
CRP C Reaktivt Protein i plasma
Csv-beta-Amyloid
Csv-Fosfo-tau
Csv-Tau
CVK Kateterspets odling
Cyklosporin Sandimmun, Ciklosporin
Cystatin C Cystatin C i plasma
Cystin Cystin i urin
Cystor och maskägg i faeces Tarmparasiter
Cystvätska Cytologi cysta, cystinnehåll
Cytogenetiska analyser Philadelphia kromosom, Thalassemi HbF
Cytokrom P450 2C19 Genotyp (mefenytoinhydroxilas)
Cytomegalovirus, CMV Cytomegalovirus, serologi
Cytomegalovirus, CMV DNA PCR