C

c1 Esteras Inhibator "hämmare" Immunologiskt antigen
C1 esteras Inhibitor ”hämmare" Enzymatisk aktivitet
C3 C3 i plasma
C4 C4 i plasma
CA 19-9 CA 19-9 i plasma
CA 72-4 Cancerantigen 72-4
Ca-125 Ca-125 II i plasma
CA15-3 CA15-3 i plasma
Calcium Calcium i plasma
Calcium Calcium i dialysvätska
Calcium D-Calcium i övriga kroppsvätskor                    
Calcium Calcium i urin
Calcium Joniserat Joniserat Calcium i Plasma
Calcium/Albumin korrigerat Albumin korrigerat Calcium
Calciumjonaktivitet Joniserat Calcium i plasma.
Calici Norovirus
Calprotectin Se Kalprotektin
Campylobacter Campylobacter odling
Campylobacter jejuni Serologi
Cannabis Cannabis i urin, drogscreen
CD 19 och CD 20 B-cellsbedömning
CD 4 CD8 B-cellsbedömning
CD 55 och CD 59 Helblod
CDKN2A - familjärt melanom
CDT Transferrin kolhydratfattigt i serum
CEA Carcinoembryonalt antigen
Cefotaxim ex Claforan Koncentrationsbestämning
Ceftazidim ex Fortum Koncentrationsbestämning
Celler i helblod Differentialräkning av leukocyter
Celler i ledvätska D-LPK
Celler i peritoneal - och pleuravätska D-LPK i peritonealvätska / pleuravätska
Celler i spinalvätska Celler i CSV, cerebrospinalvätska
Celler i urin Sediment
Cellprov Gynekologiskt cellprov konventionell cytologi KPC
Cerebrospinalvätska Cytologi liqour, liqvor, likvor, spinalvätska. Platina 02-75813
Cerebrospinalvätska, odling och direktmikroskopi Liqvor, likvor, spinalvätska, cerebrospinalvätska
Ceruloplasmin Ceruloplasmin i plasma
Cervix-, corpusskrap och cervixbiopsi Histopatologi abrasio, fraktionerad abrasio, skrap, curettage, livmoder
Cervixkon Histopatologi livmodertapp, portio, kon
Chlamydia trachomatis PCR
Chlamydia trachomatis av LGV-typ Lymfogranuloma venerum
Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae PCR
Chlamydophila psittacci PCR
Chlamydophila-serologi Antikroppar mot C. pneumoniae och C. psittaci
Chorea Huntington Chorea Huntington, helblod
Chromogranin A CA-markör
Chylotorax
Ciklosporin Cyklosporin A, Cyklosporin, Sandimmun
Cipramil Cipramil i serum
Ciprofloxacin ex Ciproxin tabl Koncentrationsbestämning
Cisordinol Zuklopentixol
Citrat Citrat i urin
Citrullinantikroppar Antikroppar i serum
CK Kreatinkinas i plasma
CK-MB-massa CK-MB massa i plasma
Cl Klorider i plasma
Clonazepam Clonazepam i serum
Clostridium difficile Cytotoxin A och B
CMV Cytomegalovirus, serologi
CMV Cytomegalovirus, PCR
CO2 Karbonat
COHb Kolmonoxid i blod, gäller KKL Gävleborg
Colon Histologi tjocktarm, grovtarm, rectum, sigmoideum
COMP COMP i serum. (Påvisar pågående nedbrytning av ledbrosk)
Coronavirus, SARS-CoV-2 (covid-19) Antikroppspåvisning
Coronavirus, SARS-CoV-2 (covid-19) Nukleinsyrapåvisning
Coronavirus, SARS-CoV-2 (covid-19) akut Nukleinsyrapåvisning. Vid behov av akuta provsvar.
Coxiella burnetii Q-feber
Coxsackie Enterovirus
C-Peptid C-Peptid i plasma
CRP C Reaktivt Protein i plasma
Csv-beta-Amyloid
Csv-Fosfo-tau
Csv-Tau
CVK Kateterspets odling
Cyklosporin Sandimmun, Ciklosporin
Cystatin C Cystatin C i plasma
Cystin Cystin i urin
Cystor och maskägg i faeces Tarmparasiter
Cystvätska Cytologi cysta, cystinnehåll
Cytogenetiska analyser Philadelphia kromosom, Thalassemi HbF
Cytokrom P450 2C19 Genotyp (mefenytoinhydroxilas)
Cytomegalovirus, CMV Cytomegalovirus, serologi
Cytomegalovirus, CMV DNA PCR