A

Abscess (pdf) Odling. (Platina id 09-797374)
Absorbans spinal (pdf) Spektrum-Sp. (Platina id 09-267667)
Acantamöba Protozoe
ACE ACE (Angiotensin converting enzyme) i serum
ACE ACE (Angiotensin converting enzyme) i spinalvätska
Acetoacetat (pdf) Acetoacetat i urin – urinsticka/multistix. (Platina-id 09-320722)
Aceton (pdf) Aceton i plasma. (Platina id 09-107297)
Acetylcholinesteras ACHR
Acetylkolinesterasaktivitet Pseudokolinesteras
Acetylkolinreceptor (IgG) antikroppar ACHR
Acetylsalicylsyra (pdf) Salicylat i plasma. (Platina id 09-72639)
ACHR Acetylcholinreceptor (IgG) antikroppar i serum.
Aciklovir Koncentrationsbestämning, Zovirax
ACTH Adrenokortikotropt hormon, Cortikotropin i plasma.
ADAMTS13 protein; ADAMTS13-ak
Adenovirus PCR
Adenylater (AMP, ADP, ATP) och Glycerat-2,3-Bifosfat (2,3-DPG)
ADH-FP Antidiuretiskt hormon i plasma, Vasopressin
ADNas B Streptokockserologi
Adrenalin Adrenalin i urin
Adrenalin, Noradrenalin Katekolaminer i plasma
Adult hypolaktasi (pdf) Laktosintolerans, ärftlig. (Platina id 09-190892)
Aeromonas Faeces PCR
AFP (alfafetoprotein) (pdf) Plasma. (Platina id 09-63374)
ALA 5-Aminolevultat i urin
ALAT (alanin-aminotranferas) (pdf) Plasma. (Platina id 09-63719)
Albumin (pdf) Plasma. (Platina id 09-63180)
Albumin (pdf) Urin. (Platina id 09-63748)
Albumin (pdf) Spinalvätska. (Platina id 09-267667)
Albumin (pdf) Ascitesvätska, ledvätska och pleuravätska. (Platina id 09-83152)
Albumin, spinal/plasma kvot (pdf) Spinalvätska samt plasma. (Platina id 09-267667)
Albumin/Kreatinin kvot (pdf) Urin. (Platina id 09-63748)
Albumin/Kreatinin kvot (PNA (pdf) Urin - Albumin/Kreatinin kvot på DCA Vantage (PNA). (Platina id 09-797339)
Albumin/Kreatinin kvot (PNA) (pdf) urin – Albumin/kreatinin kvot på Afinion(PNA). (Platina id 09-780796)
Alditoler Alditoler i urin
Aldosteron Aldosteron i urin
Aldosteron Aldosteron i plasma
Allergi (pdf) Allergi i serum. (Platina id 09-63725)
Alopeci KPC (pdf) Histopatologi. (Platina id 09-278502)
ALP (alkalisk fosfatas) (pdf) Plasma. (Platina id 09-63721)
Aluminium Aluminum i serum
Alzheimermarkörer
AMA Anti-mitokondrie antikroppar (IgG)
Amfetamin Amfetamin i urin
Amfetamin-krialanalys
AMH Anti-Mylleriskt hormon i serum
Amikacin Koncentrationsbestämning (Biklin)
Aminosyror Aminosyror i urin
Aminosyror och Aminogram -fP Aminosyror och Aminogram i plasma
Amitriptylin Amitriptylin i serum
Ammoniak (pdf) Plasma. (Platina id 09-63762)
Ammoniumjon (pdf) Plasma. (Platina id 09-63762)
Amylas, pankreas (pdf) Plasma. (Platina id 09-63764)
Amylas, pankreas (pdf) Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-156860)
Amyloid
Amyloidos (pdf) Histopatologi, amyloidinlagring. (Platina id 09-64454)
ANA Anti Nukleära Antikroppar
Anabola Steroider Anabola steroider i urin
Anafranil Klomipramin
Anaplasma Ehrlichia, serologi
ANCA-kvantifiering Myeloperoxidas, Glomerulärt basalmembran, Proteinas 3
Andioadaron Flekainid, Tambocor i serum
Androstendion Androstendion i serum
Angina Vincenti Direktmikroskopi - svalgsekret
Angio Converting Enzym ACE i spinalvätska.
Angio Converting Enzym ACE i serum.
Anti binjurebark Antikroppar mot binjurebark i serum, binjurebark-ak
Anti Faktor X Fragmin
Anti-CP (pdf) Citrullinantikroppar, anti-CP. (Platina id 09-79574)
Anti-TPO (antikroppar mot tyreoideaperoxidas) (pdf) Plasma. (Platina id 09-109312)
Anti-TSH receptor (antikroppar mot TSH-receptor) (pdf) Serum. (Platina id 09-72895)
Antibiotika koncentrationsbestämning (pdf) Vancomycin. (Platina id 09-63927)
Antidiuretiskt hormon ADH-FP i plasma
Antitrombin (pdf) Plasma. (Platina id 09-63930)
Antitrypsin Alfa 1 Antitrypsin i faeces
Antitrypsin (pdf) Alfa 1 Antitrypsin i plasma. (Platina id 09-63933)
Antitrypsin alfa 1 Pi-typning (man ser om det är homo- eller heterozygot)
APC- resistens APC resistens i plasma, Faktor V - Mutation.
Apixaban Antikoagulerande läkemedel
Apixaban Apixaban (Eliquis®) i plasma
Apkoppor Appkoppsvirus – PCR
APO-E APO-E i plasma
Apolipoprotein A1, B och kvot
Apozepam Diazepam, Stesolid
Appendix (pdf) Histologi. (Platina id 09-67667)
APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid (pdf) Plasma. (Platina id 09-63923)
Arcanobakterier Odling svalgsekret
Arylsulfatas A Arylsulfatas A
ASAT (aspartat-aminotransferas) (pdf) Plasma. (Platina id 09-63925)
ASCA -IgA, IgG ASCA -IgA, IgG i serum
Ascites (pdf) Cytologi, buksköljvätska, exudat. (Platina id 09-75798)
Aspergillusdiagnostik Provtagning vid misstanke om aspergillusinfektion.
AST Streptokockserologi
ASTA Stafylokockserologi
Atypiska Mykobakterier Odling och PCR
Axill KPC (pdf) Histologi. (Platina id 09-332312)