A

Absorbans spinal Spektrum-Sp
Acantamöba Protozoe
ACE ACE (Angiotensin converting enzyme) i serum
ACE ACE (Angiotensin converting enzyme) i spinalvätska
Acetoacetat Acetoacetat i urin
Aceton Aceton i plasma
Acetylcholinesteras Se ACHR
Acetylkolinesterasaktivitet Se Pseudokolinesteras
Acetylkolinreceptor (IgG) antikroppar Se ACHR
Acetylsalicylsyra Salicylat i plasma
ACHR i serum Acetylcholinreceptor (IgG) antikroppar
Aciklovir Koncentrationsbestämning, Zovirax
ACTH i plasma Adrenokortikotropt hormon, Cortikotropin
ADAMTS13 protein; ADAMTS13-ak
Adenovirus PCR
Adenylater (AMP, ADP, ATP) och Glycerat-2,3-Bifosfat (2,3-DPG)
ADH-FP Antidiuretiskt hormon i plasma, Vasopressin
ADNas B Streptokockserologi
Adrenalin Adrenalin i urin se Urinsamling
Adrenalin, Noradrenalin Katekolaminer i plasma
Adult hypolaktasi Se Laktosintolerans, ärftlig
Aeromonas Faeces PCR
AFP Alfafetoprotein i plasma
ALA 5-Aminolevultat i urin se Urinsamling
ALAT Alanin-aminotransferas i plasma
Albumin Albumin i plasma
Albumin Albumin i spinalvätska
Albumin Albumin spinal/plasma kvot
Albumin D-Albumin i ascitesvätska, ledvätska och pleuravätska
Albumin Albumin i urin
Albumin/Kreatinin kvot Urin Albumin/Urin Kreatin kvot
Alditoler Alditoler i urin
Aldosteron Aldosteron i plasma
Aldosteron Aldosteron i urin se Urinsamling
Allergi Allergi i serum
Alopeci KPC Histopatologi
ALP Alkalisk fosfatas i plasma
Aluminium Aluminum i serum
Alzheimermarkörer
AMA Anti-mitokondrie antikroppar (IgG)
Amfetamin Amfetamin i urin
Amfetamin-krialanalys
AMH Anti-Mylleriskt hormon i serum
Amikacin Koncentrationsbestämning (Biklin)
Aminosyror Aminosyror i urin
Aminosyror och Aminogram -fP Aminosyror och Aminogram i plasma
Amitriptylin Amitriptylin i serum
Ammoniak Ammoniak/Ammoniumjon i plasma
Amylas, pankreas, D- Pankreasamylas i övriga kroppsvätskor
Amylas, pankreas, P- Pankreasamylas i plasma
Amyloid
Amyloidos Histopatologi, Amyloidinlagring
ANA Anti Nukleära Antikroppar
Anabola Steroider Anabola steroider i urin
Anafranil Se Klomipramin
Analyser som kan beställas Akut eller Förtur
Anaplasma Ehrlichia, serologi
ANCA-kvantifiering  Myeloperoxidas, Glomerulärt basalmembran, Proteinas 3
Andioadaron Flekainid, Tambocor i serum
Androstendion Androstendion i serum
Angina Vincenti Direktmikroskopi - svalgsekret
Angio Converting Enzym ACE i spinalvätska.
Angio Converting Enzym ACE i serum.
Anti binjurebark Antikroppar mot binjurebark i serum, binjurebark-ak
Anti Faktor X Se Fragmin
Antibiotika koncentrationsbestämning Gentamicin
Antibiotika koncentrationsbestämning Vancomycin
Anti-CP Citrullinantikroppar, anti-CP
Antidiuretiskt hormon Se ADH-FP i plasma
Antitrombin Antitrombin i plasma
Antitrypsin Alfa 1 Antitrypsin i faeces
Antitrypsin Alfa 1 Antitrypsin i plasma
Antitrypsin alfa 1 Pi-typning (man ser om det är homo- eller heterozygot)
APC- resistens APC resistens i plasma. Se Faktor V - Mutation
Apixaban Antikoagulerande läkemedel
Apkoppor Appkoppsvirus – PCR
APO-E APO-E i plasma
Apolipoprotein A1, B och kvot Apolipoprotein i plasma
Apozepam Diazepam, Stesolid
Appendix Histologi
APTT-P Aktiverad partiell tromboplastintid i plasma
Arcanobakterier Odling svalgsekret
Arylsulfatas A Arylsulfatas A
ASAT Aspartat-aminotransferas i plasma
ASCA -IgA, IgG ASCA -IgA, IgG i serum
Ascites Cytologi Buksköljvätska, Exudat
Aspergillus diagnostik Provtagning vid misstanke om aspergillusinfektion.
AST Streptokockserologi
ASTA Stafylokockserologi
Atypiska Mykobakterier Odling och PCR
Axill KPC Histologi