Vintercyklisten Gävleborg

Region Gävleborg och länets kommuner har sedan 2010 genomfört utmaningen Vintercyklisten för att motivera och utmana bilister att börja cykla till och från arbetet under vintern.

 

Varje år får ett antal deltagare prova på vintercykling. Alla deltagare åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan och registrera cykelresorna via en app. 

Alla deltagare i utmaningen får utrustning för att säkert och bekvämt kunna cykla på vintern. 

Utrustningen består av:

  • Dubbdäck
  • Sadelskydd
  • Reflexväst

Cykelhjälm ska användas av alla deltagare i Vintercyklisten Gävleborg.

Utvärderingarna som görs efter Vintercyklistens slut visar på förbättrad hälsa och ökat välmående hos deltagarna. Dessutom minskar de sina koldioxidutsläpp samt sparar pengar. Många av deltagarna fortsätter att cykla till och från jobbet när våren kommer.

Deltagare

Under 2020/2021 deltar följande organisationer:

  • Gävle kommun
  • Bollnäs kommun
  • Söderhamns kommun
  • Gavlefastigheter/Gavle drift & service

Resultat 2019/2020

Årets Vintercyklister i Gävleborg sparade 3 ton koldioxid när de cyklat till jobbet istället för att köra bil. Genom att cykla har de också tillsammans sparat 10 sjukdagar. Av de 71 vintercyklisterna ansåg 99 procent att deltagandet var mycket positivt eller positivt för dem. 51 procent uppger att deras hälsa har påverkats mycket positivt och av vintercyklisterna kommer 96 procent att fortsätta cykla till och från jobbet även nu efter vintercyklistens slut.

Se resultatet från de tidigare omgångarna av Vintercyklisten Gävleborg