Vintercyklisten Gävleborg

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Då är det dags att tänka om!

Anmälningsperioden är stängd för Vintercyklisten 2021/2022.

Visst kan man cykla på vintern

Syftet med Vintercyklisten är att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vintern. De som antas till utmaningen ska cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan. Deltagaren behöver även registrera sina cykelresor med hjälp av en app.
Alla deltagare i utmaningen får utrustning för att säkert och bekvämt kunna cykla på vintern.

Utrustningen består av:

  • Dubbdäck
  • Sadelskydd
  • Reflexväst

Alla som deltar i Vintercyklisten Gävleborg ska använda cykelhjälm.

Förbättra hälsa och ökat välmående

Region Gävleborg och länets kommuner har sedan 2010 genomfört utmaningen Vintercyklisten.

– Vi måste ändra våra resvanor. Gävleborgs län har högre utsläpp av växthusgaser från transporter än rikssnittet och det mest hållbara fordonet är utan tvekan cykeln. Region Gävleborg ska bidra till att fler kan välja cykeln oftare, även på vintern, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd.

Under 2020/2021 bidrog vintercyklisterna i Gävleborg till minskade koldioxidutsläpp – hela tre ton (!) dessutom. Genom att cykla till och från jobbet har de även varit mindre sjuka.

Av de 71 vintercyklisterna ansåg 99 procent att deltagandet var mycket positivt eller positivt för dem. 51 procent uppger att deras hälsa har påverkats mycket positivt och av vintercyklisterna kommer 96 procent att fortsätta cykla till och från jobbet även nu efter vintercyklistens slut.

Se resultatet från de tidigare omgångarna av Vintercyklisten Gävleborg