Projekt och företag som fått stöd

Region Gävleborg beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för dig som bor och arbetar i länet.

Beviljade företagsstöd utgör en procentuell andel, i regel runt 25-50 procent, av den totala investeringskostnaden och företagen står själva för en stor del. För att projekt ska kunna beviljas stöd från Region Gävleborg behöver de även annan medfinansiering.

Gävleborg utvecklar och utvecklas

I det här magasinet kan du ta del av några resultat som regionalt utvecklingsarbete medfört under 2020. Läs om företagaren Maria Brook som kan driva sin getgård på landsbygden tack vare en stabil internetuppkoppling. Du kan också ta del av företagaren Annelie Samuelssons berättelse om när hon sade upp sig från en trygg anställning i hälso- och sjukvårdsbranschen och genom en företagarutbildning startade sitt eget företag.