Illustration med människor, träd, hjärtan, bussar, lampor

Miljöpengarna – bidrag för mindre miljösatsningar

Inga bidrag för mindre miljösatsningar beviljas för 2024 på grund av Region Gävleborgs ansträngda ekonomiska läge.

Miljöpengarnas kriterier

Syftet med miljöpengarna är att främja en miljömässig hållbar utveckling i Gävleborg.

Projekten som får bidrag ska syfta till att:

  • stärka och utveckla barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet.
  • minska miljöpåverkan från resor och transporter.

Minst ett av kriterierna ska uppfyllas i ansökan. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad som ska uppnås, vilka aktiviteter som avses genomföras, en projektplan och en budget. Om projektplanen är längre än 1 år ska det sökta bidraget delas upp per kalenderår i budgeten. Projektet får pågå i max 3 år.

Mer information

Kontakta Christine Sisell om du vill veta mer om miljöpengarna, christine.sisell@regiongavleborg.se