Revisionsrapporter och revisionsberättelser

Varje granskning som genomförs resulterar i en revisionsrapport.

Revisorernas samlade bedömning lämnas i revisionsberättelsen som avlämnas till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Revisionsrapporter

2021

2020

2019

2018

2017

2010-2016

Revisionsberättelser

Revisionsberättelser