Revisionsrapporter och revisionsberättelser

Varje granskning som genomförs resulterar i en revisionsrapport.

Revisorernas samlade bedömning lämnas i revisionsberättelsen som avlämnas till landstingsfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Revisionsrapporter

2019 
2018 
2017 
2016 
2015

Revisionsberättelser

2017
2016

Tidigare revisionsrapporter och revisionsberättelser kan du beställa från Region Gävleborgs diarie. Du når diariet på 026-15 57 07 eller 026-15 57 08 rg@regiongavleborg.se