Hållbarhetsnämnden

Hållbarhetsnämnden ansvarar för frågor kring kollektivtrafik, infrastruktur, folkhälsa, bredband och regionalt miljöarbetet. Nämnden ska också ha uppsikt över verksamheten som bedrivs i Tåg i Bergslagen AB.

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för hållbarhetsnämndens sammanträden

Tidigare protokoll kan du beställa från regionarkivet.

Ledamöter

Ledamöter i hållbarhetsnämnden

Mer om hållbarhetsnämnden

Nämnden lämnar verksamhetsbidrag till organisationer inom det civila samhället.

Nämndens verksamhet styrs av Infrastrukturprogrammet, Länstransportplanen med dess årliga verksamhetsplan, Trafikförsörjningsprogrammet med dess årliga trafikplan, Folkhälsoprogrammet, Regional utvecklingsstrategi (RUS) samt de regionala miljömålen. För att uppnå målsättningarna krävs, förutom att fokusera på nämndens egna uppgifter, också ett aktivt ansvarstagande för helheten.

De olika programmen och planerna täcker en bred palett av frågor. Social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling utgör en ram för all verksamhet i regionen. Nämnden ett ansvar för att länets infrastruktur håller ihop och stärker hela länet. Arbetet sker i nära samverkan med kommunerna. På så sätt är Region Gävleborg och Hållbarhetsnämnden med och bygger morgonsdagens samhälle.