Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ansvarar för beredning och uppföljning av verksamhetens övergripande inriktning och budget.

Kallelser, protokoll och mötesdatum

Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för regionstyrelsens sammanträden

Tidigare protokoll kan du beställa från regionarkivet.

Ledamöter

Ledamöter i regionstyrelsen

Mer om regionstyrelsen

Styrelsen har att inom det övergripande ansvaret leda, samordna och ha uppsikt över nämnder och bolag inom Region Gävleborgs organisation.

Region Gävleborg har det regionala utvecklingsansvaret i Gävleborg. Det är ett statligt uppdrag som innebär att samordna aktörer på nationell, regional och lokal nivå för Gävleborgs utveckling.

Det innebär bland annat att utarbeta, fastställa och genomföra en regional utvecklingsstrategi, besluta om statliga medel för regionala utvecklingsprojekt och företagsstöd.

Styrelsen bereder ärenden till Regionfullmäktige.

Styrelsens egen verksamhet

  • Strategisk utveckling
  • Ekonomi och finans
  • Personal
  • Administration
  • Kommunikation
  • Fastigheter
  • Hälsovalet