Folktandvården

Folktandvården Gävleborg AB är ett bolag ägt av Region Gävleborg med 22 kliniker i länet. Folktandvården erbjuder allmäntandvård till barn och vuxna. Specialisttandvård finns vid två länsövergripande kliniker i käkkirurgi, parododontologi, protetik, endodonti, bettfysiologi, ortodonti, pedodonti, orofacial medicin samt oral radiologi.

Folktandvården ansvarar för att utbilda personal på boenden samt att göra munhälsobedömning hos äldre och sjuka som inte själva kan ta sig till tandvården.

Externa informationsinsatser i munhälsa ges till mödravård, barnavårdscentraler, skolor och asylboenden. Dessutom erbjuds fluoridsköljning till vissa åldersgrupper bland barn och ungdomar samt till flera äldreboenden.

Klinikerna, som finns på 14 orter i länet, är tillgänglighetsappanpassade och miljöcertifierade.

Hur ofta du behöver kontrollera dina tänder bestäms av din munhälsa. För att komma till specialisttandvården krävs remiss.

Folktandvården leds av en styrelse med sju ledamöter utsedda av regionfullmäktige samt VD. Dessutom sitter tre arbetstagarrepresentanter med i styrelsen.