Upplev, analysera, samtala och skriv om offentlig konst

”Som allmänningar – förgreningar i den offentliga konsten” är ett konstpedagogiskt projekt i Gävleborg där vi – såväl unga som äldre – får uppleva, analysera, samtala och skriva om offentliga konstverk i vår närmiljö. Projektet är en övning i att synliggöra konsten för sig själv, utifrån sina tidigare erfarenheter, och att lyssna till andra, vad de upplever i mötet med konsten.

Tillsammans – genom varandras sätt att se på och associera i förhållande till olika gestaltningar - lär vi oss mer om konstens potential i våra omgivningar. Med utgångpunkt i konstpedagogikens analysmetoder vill vi bjuda in till en generationsöverskridande lärandeprocess där vi (om)formulerar oss kring den konst som vi äger och delar tillsammans.

Resultatet av dessa kollektiva studier presenteras som innehåll i appen KOF – Konstfiktion och fakta, antingen i form av text eller som inspelad konstvandring. Genom KOF får alla möjlighet att ta del av de medverkandes perspektiv samtidigt som deras röst och åsikt blir hörd.

Den offentliga konsten utgör en gemensam tillgång; som allmänningar. Med allmänning menas vanligtvis en gemensamt ägd eller nyttjad jord. Och precis som allmänningar är den offentliga konsten grundad på principen om tillgänglighet. En inkluderande princip som vill bjuda in till och möjliggöra en mångfald av estetiska, intellektuella och kritiska eftertankar. Här är den offentliga konsten en ofta oegennyttig manifestation som binder samman geografiskt avlägsna rum och förgrenar sig genom vårdmiljöer, torg, park- och grönområden, skolor och offentliga eller semi-offentliga arbetsplatser. På så sätt är den offentliga konsten, och de in- och utblickar som den kan bidra med, ofta närvarande där vi, som allmänhet, lever våra liv.

Målgrupp: Projektet riktar sig till alla invånare i Gävleborg, såväl unga som äldre. Ett mer riktat innehåll till elever i grundskolan och gymnasieskolan finns här: Upplev, analysera, samtala och skriv om offentlig konst – Kultimera.

Kontakt

Vill du vara med eller är nyfiken på att veta mer?