Transport

Transportbransch kallar sig för arbetsmarknadens blodomlopp och är starkt konjunkturkänslig.

Främst saknas yrkesutbildade förare. Det räcker inte att ha ett giltigt körkort som yrkesutbildning, man måste också ha ett Yrkeskompetensbevis (YKB).

Bristen på lokförare kommer bli stor om 5-10 år. Medelåldern i yrkesområdet är relativt hög och cirka 600 anställda kommer gå i pension de närmaste 5 åren.

Mycket lätt att få jobb

Transportledare och Transportsamordnare, Lokförare.

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb:

Lastbilsförare.

Lätt att få jobb

Tågvärdar och ombordansvariga och Buss- och spårvagnsförare.

Balans mellan utbud och efterfrågan

Reklamutdelare och tidningsdistributörer, Brevbärare och postterminalarbetare och Truckförare.

Svårt att få jobb

Taxiförare samt Lager- och terminalpersonal