Ekonomi, administration, kultur och media

Ekonomi och administration

Genom utvecklingen av digitala hjälpmedel har administrativa arbeten minskat kraftigt under de senaste decennierna. Samtidigt har vissa administrativa yrken, som till exempel medicinska sekreterare, vuxit för att yrkesmän ska få mer tid att ägna sig åt det de är utbildade till.

Det är främst inom offentlig sektor som de flesta arbetstillfällena vuxit inom denna sektor. Det är nödvändigt att ha en utbildning, helst på yrkeshögskole- eller högskolenivå för att få arbete. Det är också bra att vara bekväm att arbeta med andra språk, främst engelska, och att ha datorvana.

Kultur och media

Att få ett arbete inom kultursektorn kräver ofta erfarenhet och goda kontakter. Det kan handla om att själv skapa sitt arbete. Det ofta svårt att få ett helårs- eller heltidsarbete.

Mycket lätt att få jobb

 • Socialförsäkringshandläggare

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb:

 • Redovisningsekonomer

Lätt att få jobb

 • Löne- och personaladministratörer
 • Skadereglerare och värderare
 • Tolkar
 • Vårdadministratörer

Strategiska bristyrken där det är lätt att få jobb:

 • Controller
 • Medicinska sekreterare
 • Revisorer

Balans mellan utbud och efterfrågan

 • Chefssekreterare och VD-assistenter
 • Ekonomiassistenter
 • Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare
 • Finansanalytiker och investeringsrådgivare
 • Informatörer
 • Jurister
 • Kommunikatörer och PR-specialister
 • Kontorsreceptionister
 • Lednings- och organisationsutvecklare
 • Personal- och HR-specialister
 • Skattehandläggare
 • Skolassistenter
 • Telefonister
 • Utredare och handläggare

Svårt att få jobb

 • Bibliotekarier och arkivarier
 • Kontorsassistenter och sekreterare