Ekonomi, administration, kultur och media

Ekonomi och administration

Genom utvecklingen av digitala hjälpmedel har administrativa arbeten minskat kraftigt under de senaste decennierna. Samtidigt har vissa administrativa yrken, som till exempel medicinska sekreterare, vuxit för att yrkesmän ska få mer tid att ägna sig åt det de är utbildade till.

Det är främst inom offentlig sektor som de flesta arbetstillfällena vuxit inom denna sektor. Det är nödvändigt att ha en utbildning, helst på yrkeshögskole- eller högskolenivå för att få arbete. Det är också bra att vara bekväm att arbeta med andra språk, främst engelska, och att ha datorvana.

Kultur och media

Att få ett arbete inom kultursektorn kräver ofta erfarenhet och goda kontakter. Det kan handla om att själv skapa sitt arbete. Det ofta svårt att få ett helårs- eller heltidsarbete.

Mycket lätt att få jobb

Socialförsäkringshandläggare.

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb:

Redovisningsekonomer.

Lätt att få jobb

Vårdadministratörer, Löne- och personaladministratörer, Skadereglerare och värderare, Tolkar.

Strategiska bristyrken där det är lätt att få jobb:

Medicinska sekreterare, Controller, Revisorer.

Balans mellan utbud och efterfrågan

Telefonister, Lednings- och organisationsutvecklare, Utredare och handläggare, Ekonomiassistenter, Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, Finansanalytiker och investeringsrådgivare, Personal- och HR-specialister, Informatörer, Kommunikatörer och PR-specialister, Jurister, Skattehandläggare, Chefssekreterare och VD-assistenter, Kontorsreceptionister och Skolassistenter.

Svårt att få jobb

Kontorsassistenter och sekreterare, Bibliotekarier och arkivarier.