Arkitekter, byggnad

Bygg och anläggning

Bristen på Bygg- och anläggningsarbetare har varit stor under flera år. Detta gäller främst erfarna och utbildade yrkespersoner på alla utbildningsnivåer.

Arbetsgivarna saknar främst gymnasieutbildade som anläggningspersonal, samt specialister som golvläggare och plattsättare. På yrkeshögskolenivå behöver man platschefer/byggarbetsledare och VVS-ingenjörer. Byggingenjörer med utbildning på högskolenivå är eftersökta.

Mycket lätt att få jobb

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb:

Kyl- och värmepumpstekniker, VVS-montörer, Anläggningsmaskinförare, Betongarbetare, Byggnads- och ventilationsplåtslagare, Anläggningsarbetare, Murare, Golvläggare samt Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

Lätt att få jobb

Strategiska bristyrken där det är lätt att få jobb:

Målare, Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning samt Träarbetare och snickare.

Balans mellan utbud och efterfrågan

Strategiska bristyrken där det är balans mellan utbud och efterfrågan:

Ställningsbyggare och Takmontörer.

Svårt att få jobb

Grovarbetare inom bygg och anläggning.