Mo i Ockelbo

Naturbruk

Ofta brukar man kalla arbete inom Naturbruk för ett arbete i den ”Gröna sektorn”. Det kan handla om arbete med djur, skog eller växtodling. Arbetet utförs oftast med hjälp av maskiner och tekniska hjälpmedel. På det viset har arbetsmiljön blivit bättre. Utvecklingen går mot större och större arbetsenheter och många lantbrukare är ofta företagsledare med många anställda.

Ett arbete inom Naturbruk brukar minst kräva utbildning på gymnasienivå.

Lätt att få jobb

Trädgårdsanläggare, Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur.

Balans mellan utbud och efterfrågan

Skogsarbetare, Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär, Förare av jordbruks- och skogsmaskiner, Växtodlare och djuruppfödare med blandad drift.