Pedagogiskt arbete

Lärarbristen har varit hög länge och antalet personer som tar examen från en lärarutbildning är för litet för att minska bristen.

De flesta som arbetar som lärare arbetar i grundskolan (årskurs 1-9). Cirka 15 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan arbetar i en skola med fristående huvudman. I grundskolan är tre av fyra lärare kvinnor. Bland gymnasielärare är ungefär hälften kvinnor.

Kravet på att man måste ha en lärarlegitimation har minskat möjligheterna för outbildade att få en fast tjänst som lärare. Det sägs ofta att en hög andel av de utbildade lärarna lämnar yrket. Det är inte sant. Åtta av tio med lärarutbildning arbetar med det de är utbildade till, vilket är en högre andel jämfört med andra yrken.

Ungefär tre av fyra som arbetar som lärare har en lärarutbildning.

Andelen speciallärare och yrkeslärare som är äldre än 60 år är högt, 25 procent respektive 20 procent.

Arbetsintegrerad lärarutbildning

På grund av bristen på lärare med lärarutbildning erbjuder Högskolan i Gävle, tillsammans med några andra högskolor, en arbetsintegrerad lärarutbildning. Det innebär att man kan utbilda sig samtidigt som man är anställd och undervisar i skolan. Anställningen består av 50 procent undervisning i skolan och 50-75 procent högskolestudier.

Mycket lätt att få jobb

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb:

  • Förskollärare
  • Grundskollärare
  • Gymnasielärare
  • Lärare i yrkesämnen
  • Speciallärare och specialpedagoger

Lätt att få jobb

  • Fritidspedagoger
  • Studie- och yrkesvägledare

Strategiska bristyrken där det är lätt att få jobb:

  • Universitets- och högskolelärare

Balans mellan utbud och efterfrågan

  • Elevassistenter