Bristyrken idag

Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa.

I det jobbet arbetar vi aktivt tillsammans med arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera.

Fastställda strategiska bristyrken i Gävleborgs län 2019

Yrkesgrupp

Högskolenivå 
(SeQF nivå 6-8)

Yrkeshögskolenivå 
(SeQF nivå 5-6)

Gymnasial nivå 
(SeQF nivå 4)

Administration- ekonomi och juridik Revisor

Redovisningsekonom - Hälsingland 
Upphandlare/inköpare

 
Bygg och anläggning Byggnadsingenjör

Bygglovshandläggare 
Byggarbetsledare 
VVS-ingenjör

Byggyrken 
Maskinförare 
VVS-montör

Data/IT

Ingenjör inom data och elektronik 
Systemutvecklare IT

Data/IT*  
Hotell, restaurang och storhushåll    

Kock 
Servitör (hovmästare)

Hälso- och sjukvård

Läkare 
Sjuksköterska 
Specialistsjuksköterska*
biomedicinsk analytiker** 

Medicinsk sekreterare**  Undersköterskor
Installation, drift och underhåll Elkraftsingenjör Elingenjör
Vindkraftstekniker** 

Elektriker 
Fordonsmekaniker 
Lastbilsmekaniker 
Yrkesförare

Pedagogiskt arbete

Fritidspedagog 
Förskollärare 
Lärare 
Yrkeslärare* 
Ämneslärare*

Stödpedagog**   
Socialt arbete Kurator/
Socialsekreterare** 
Polis** 
   
Tillverkningsarbete

Automationsingenjör 
Maskiningenjör

Automationstekniker/ 
Maskintekniker/ 
Verktygsmakare

CNC operatör 
Processoperatör*

 * Kommer preciseras 
** Nya bristyrken för 2019