Bristyrken idag

Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa.

I det jobbet arbetar vi aktivt tillsammans med arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera.

Fastställda strategiska bristyrken i Gävleborgs län 2020

Yrkesgrupp

Högskolenivå 
(SeQF nivå 6-8)

Yrkeshögskolenivå 
(SeQF nivå 5-6)

Gymnasial nivå 
(SeQF nivå 4)

Administration- ekonomi och juridik Revisor

Bygglovshandläggare
Redovisningsekonom
Upphandlare/inköpare

 
Bygg och anläggning Byggnadsingenjör

Byggproduktionsledare

Anläggningsarbetare Anläggningsförare Golvläggare
Plattsättare
Betongarbetare

VVS-montör

Data/IT

Systemutvecklare IT/Dataingenjör

Mjukvaru- och systemutvecklare
IT-Säkerhetstekniker
Mjukvarutestare

 
Hotell, restaurang och storhushåll    

Kock 

Hälso- och sjukvård

Arbetsterapeut Audionom
Biomedicinsk analytiker
Fysioterapeut Grundutbildad Sjuksköterska
Barnmorska
Röntgensköterska
Specialistsjuksköterska inom: Anestesi, Operation, Intensivvård, Distriktssköterska, Ögon och Strålbehandling
Läkare
Tandläkare*
Psykolog

Undersköterska med specialistkompetens Undersköterskor
Installation, drift och underhåll Elkraftsingenjör

Elingenjör
Vindkraftstekniker
Järnvägstekniker*

Elektriker
Fordons- &
Lastbilsmekaniker
Nätverkstekniker*

Pedagogiskt arbete

Förskollärare
Lärare i fritidshem (tid. Fritidspedagog)
Grundskole- och gymnasielärare
Yrkeslärare

   
Socialt arbete

Kurator/
Socialsekreterare
Polis

   
Tillverkningsarbete

Automationsingenjör
Maskiningenjör
Civilingenjör (generellt)

 

CNC operatör

Svetsare* Underhållsmekaniker*

Transport   Lokförare*

Lastbilsmekaniker
Yrkesförare

* Nya bristyrken för 2020