A shot of network cables in a datacenter

Data, teknik och naturvetenskap

Bristen på ingenjörer inom tillverkningssektorn har länge varit stor.

Bristen på datatekniker har vuxit under de senaste åren och detta är den grupp som har störst brist på arbetskraft idag.

Mycket lätt att få jobb

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb

Systemanalytiker och IT-arkitekter, Systemtestare och testledare, Mjukvaru- och systemutvecklare, Drifttekniker, IT, Systemförvaltare, Nätverks- och systemtekniker, Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, Civilingenjörsyrken inom maskinteknik, Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik, Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik.

Lätt att få jobb

Laboratorieingenjörer, Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering, Supporttekniker - IT Tandtekniker och ortopedingenjörer samt Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik.

Strategiska bristyrken där det är lätt att få jobb:

Systemadministratörer, Arkitekter och lantmätare, Civilingenjörsyrken inom elektroteknik, Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering.

Balans mellan utbud och efterfrågan

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer och Fastighetsförvaltare