A shot of network cables in a datacenter

Data, teknik och naturvetenskap

Bristen på ingenjörer inom tillverkningssektorn har länge varit stor.

Bristen på datatekniker har vuxit under de senaste åren och detta är den grupp som har störst brist på arbetskraft idag.

Mycket lätt att få jobb

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb

 • Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik
 • Civilingenjörsyrken inom maskinteknik
 • Drifttekniker - IT
 • Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik
 • Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Nätverks- och systemtekniker
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter
 • Systemförvaltare
 • Systemtestare och testledare

Lätt att få jobb

 • Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering
 • Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
 • Laboratorieingenjörer
 • Supporttekniker - IT
 • Tandtekniker och ortopedingenjörer

Strategiska bristyrken där det är lätt att få jobb:

 • Arkitekter och lantmätare
 • Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
 • Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering
 • Systemadministratörer

Balans mellan utbud och efterfrågan

 • Fastighetsförvaltare
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer