Tillverkning, drift och underhåll

Arbetet inom området Tillverkning, drift och underhåll är inne i en kraftig utveckling. Det kan idag innebära att man jobbar med allt från att sköta maskiner och övervaka industriella processer till att arbeta med snickeri, svetsning eller elektronik. Många arbetsuppgifter har automatiserats de senaste åren.

Kravet på en industriteknisk utbildning är nu nästan obligatorisk för att få ett arbete inom området. Har du intresse för området och en utbildning från industritekniska gymnasieprogrammet eller teknikcollege är jobbmöjligheter goda inom flertalet yrken. Har du dessutom en teknisk högskoleutbildning är dina chanser att få jobb ännu bättre.

Intresset för industriell utbildning är idag för litet för att fylla många utbildningsplatser på både gymnasie-, yrkeshögskole- som högskolenivå.

Ungefär 1 700 anställda väntas gå i pension under de kommande fem åren.

Mycket lätt att få jobb

Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker, Tunnplåtslagare, Industrielektriker, Lackerare och industrimålare, Svetsare och gasskärare, Slaktare och styckare, Fin-, inrednings- och möbelsnickare och Montörer av träprodukter.

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb:

Process- och maskinoperatörer, stål- och metallverk, Distributionselektriker, Motorfordonsmekaniker och fordons-reparatörer, Installations- och serviceelektriker, Underhållsmekaniker och maskinreparatörer, Finmekaniker.

Lätt att få jobb

Processövervakare inom kemisk industri, Fastighetsskötare, Bagare och konditorer, Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete, Drifttekniker vid värme- och vattenverk och Processoperatörer vid trä- och pappersindustri.

Balans mellan utbud och efterfrågan

Processövervakare inom metallproduktion, Prepresstekniker, tryckare och bokbindare, Malmförädlingsyrken och brunnsborrare, Maskinoperatörer inom påfyllning, packning och märkning, Maskinoperatörer vid textil-, tvätt- och läderindustri, Handpaketerare, Montörer av metall-, gummi- och plastprodukter, Maskinoperatörer, livsmedelsindustri, Maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustri, Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri och Smeder.

Svårare att få jobb

Vaktmästare och Montörer av elektrisk och elektronisk utrustning