Hälso- och sjukvården och Socialt arbete

Yrkesområdet Hälso och sjukvård och Socialt arbete är det som vuxit mest under de senaste åren. Behovet på arbetskraft kommer att vara fortsatt stort genom att länets befolkning blir äldre och vårdbehovet ökar.

När bristen på utbildade undersköterskor ökar har möjligheterna för vårdbiträden att få jobb ökat. Dessa har dock haft svårigheter att få fasta anställningar.

Andelen anställda i yrkesområdet som är över 60 år är stort och under de kommande fem åren kommer mer än 2 500 personer att gå i pension.

Mycket lätt att få jobb

Tandläkare, Psykologer, Biståndsbedömare, Arbetsterapeuter och Apotekare.

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb:

Läkare, Specialistutbildade sjuksköterskor inom akut resp. allmän hälso- och sjukvård, Biomedicinska analytiker, Barnmorskor, Grundutbildade sjuksköterskor, Röntgensjuksköterskor, Undersköterskor - vårdavdelning och mottagning - hemtjänst och äldreboende, Kuratorer, Socialsekreterare.

Lätt att få jobb

Tandhygienister, Personliga assistenter, Fysioterapeuter (sjukgymnaster), Tandsköterskor, Skötare, Behandlingsassistenter och socialpedagoger, Receptarier, Vårdare och boendestödjare, Vårdbiträden och Veterinärer.

Balans mellan utbud och efterfrågan

Barnskötare och Fritidsledare.