Hälso- och sjukvården och Socialt arbete

Yrkesområdet Hälso och sjukvård och Socialt arbete är det som vuxit mest under de senaste åren. Behovet på arbetskraft kommer att vara fortsatt stort genom att länets befolkning blir äldre och vårdbehovet ökar.

När bristen på utbildade undersköterskor ökar har möjligheterna för vårdbiträden att få jobb ökat. Dessa har dock haft svårigheter att få fasta anställningar.

Andelen anställda i yrkesområdet som är över 60 år är stort och under de kommande fem åren kommer mer än 2 500 personer att gå i pension.

Mycket lätt att få jobb

 • Arbetsterapeuter
 • Apotekare
 • Biståndsbedömare
 • Psykologer
 • Tandläkare

Strategiska bristyrken där det är mycket lätt att få jobb:

 • Biomedicinska analytiker
 • Barnmorskor
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Kuratorer
 • Läkare
 • Röntgensjuksköterskor
 • Socialsekreterare
 • Specialistutbildade sjuksköterskor inom akut resp. allmän hälso- och sjukvård
 • Undersköterskor - vårdavdelning och mottagning - hemtjänst och äldreboende

Lätt att få jobb

 • Behandlingsassistenter och socialpedagoger
 • Fysioterapeuter (sjukgymnaster)
 • Personliga assistenter
 • Receptarier
 • Skötare
 • Tandhygienister
 • Tandsköterskor
 • Veterinärer
 • Vårdare och boendestödjare
 • Vårdbiträden

Balans mellan utbud och efterfrågan

 • Barnskötare
 • Fritidsledare