Delay visas i Kuren

Kuren är vårt rum på Gävle sjukhus för tillfälliga utställningar och konstprojekt. Du hittar Kuren i gamla sjukhusentrén utanför mammografin.

Just nu visas Santiago Mostyns videoverk Delay som undersöker vad som händer när vi bryter mot outtalade normer i det offentliga rummet. Verket köptes från början in 2015 och har tidigare visats på en ungdomsmottagning i Gävle.

Vill du veta mer om filmen? Läs mer om Delay som månadens konstverk i december