Nyanserade bildvärldar

Under 2013-2017 görs riktade satsningar inom paraplyet Nyanserade bildvärldar.

Under det paraplyet ryms konstverk och konstprojekt, fortbildningar, studiebesök och dialoger utifrån konst som behandlar frågor kring identitetskapande och sociala strukturer: självbilder, machokulturer, fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet, vithetsnormen med mera.

Satsningen är ett samarbete mellan konstsamlingsteamet och konstkonsulentverksamheten, vård, kommuner, konstnärer och regionala utställningsarrangörer.

BILD: The Wanderer av grekiskaustralienska Polixeni Papapetrou är placerad i koncernledningens kontor i Regionkontoret, Gävle ©Polixeni Papapetrou/BUS2015