Anja Olofgörs skissförslag till Hudiksvalls sjukhus.

Anja Olofgörs, Framtidsbygget Hudiksvall

Under våren 2023 har Anja Olofgörs påbörjat sin konstnärliga miljögestaltning i konstkulverten på Hudiksvalls sjukhus.

Olofgörs skissförslag är en videoinstallation med titeln ”300 Meter Essay”. Den består av en väggmonterad tittskåpsliknande låda med en skärm som låter betraktaren ta del av den 300 meter långa konstkulverten. I verket är platsen i fokus. Det bjuder in betraktaren att bokstavligen titta in i en nästintill öde kulvert och i långsam takt vandra i riktning mot tillsynes ingenting, genom ett korridorslandskap som balanserar både det psykologiska och konkreta. Ljudet i videon består av ljud hämtat från kulvertens egen miljö med knäppande elskåp, åkande truckar och människors steg och småprat, kombinerat med ett modernt minimalistiskt ljud med inslag av orkesterinstrument.

Genom videoverket får betraktaren både uppleva konstnären Tesfai Durghés monumentala väggmålningar föreställande vyer från Eritrea och Hälsingland, som målades på kulvertens väggar mellan 1994-2004. Och följa med när platsen genomgår en förändring i och med ombyggnationen av kulverten. Väggar rivs, nya tunnelöppningar påträffas, bilder upplöses, platsen målas vit och detaljer försvinner. Rytmen, rörelsen, bilden och ljudet blir till en meditation som genom filmen omvandlar arkitekturen till en psykologisk värld. Verket blir på så vis både en konstnärlig upplevelse och en dokumentation av Durghés målningar och vad som händer med en plats vid ombyggnation.

Anna Olofgörs
Anna Olofgörs. Foto: Laura Hensser

Om Anja Olofgörs

Anja Olofgörs (f. 1987) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Slade School of Fine Art i London och Akademin Valand i Göteborg. Hennes konstnärliga arbete tar sig uttryck i samspelet mellan fotografi, video, text och ljud. De senaste åren har hon utforskat frågor om empati och närhet. Bland annat har hon undersökt emotionella och geografiska avstånd genom att låta botaniska trädgårdar stå som symbol för en plats där det avlägsna kommer nära.

Konstnärens hemsida: Anja Olofgörs (olofgors.com)

Bakgrund till projektet

I samband med Framtidsbygget Hudiksvall kommer den så kallade konstkulverten - som innehåller väggmålningar av konstnären Tesfai Darghés - att påverkas. Darghé kom till Sverige 1991 efter att ha flytt sitt hemland Eritrea. Mellan 1994 och 2004 arbetade han med att utföra stora målningar på väggarna i en av Hudiksvalls sjukhus kulvertar. Det konstnärliga arbetet pågick under tio år och resulterade i 109 målningar som följer kulvertens väggar från golv till tak och som sträcker sig 300 hundra meter under sjukhusets byggnader.

Som ett sätt att bevara minnet av det arbete som Darghé en gång lade ner på att måla fram olika världar i kulverten har vi valt att engagera en konstnär som kan dokumentera och aktivera målningarna på nytt och följa hur den pågående ombyggnationen av kulvertsystemet påverkar målningarna, rummets funktion och vårdens föränderliga flöden.

Läs mer om Framtidsbygget