Utsmyckningstävling

Konstskolan i Gävle tillhör sedan 1989 Bollnäs folkhögskola. Våren 2011 väcktes en idé om att låta någon elev från Konstskolan utföra en konstnärlig utsmyckning på huvudskolan i Bollnäs. Platsen som avsattes var entrén till skolans matsal. Att utföra denna utsmyckning skulle dels tillmötesgå önskemål från skolan elever och personal om en mer genomarbetat miljögestaltning, men den skulle också göra Konstskolans verksamhet närvarande vid huvudskolan. Uppdraget gjordes till en tävling och utsmyckningen är inte permanent. Det vinnande förslaget får pryda matsalens entré i ett år till en ny tävling utlyses med ett nytt vinnande förslag som resultat. Tävlingen vänder sig till skolans tredje års elever.