Ettårig trädgårdsutbildning i samarbete med Wij trädgårdar

Drömmer du om att jobba med trädgård? Ta chansen att utbildas i trädgårdsodlingens konster tillsammans med yrkesverksamma trädgårdsmästare i natursköna Ockelbo.

Utbildningen följer ett ettårigt odlingsår på Wij trädgårdar som därmed spänner från vårens frösådder till höstens julmarknad. Du lär dig därmed det mesta om ekologisk odling och skötsel i trädgårdsmiljö.

I utbildningen varvas teori med praktik och du får en god kunskapsgrund för att söka dig vidare till trädgårdsjobb inom såväl offentlig som privat sektor.

Som en del av studierna får du anlägga en odlingslott. I uppgiften ingår att planera, gestalta samt anlägga och sköta en odlingslott mitt i hjärtat av Wij trädgårdars park. Många besökare kommer under sommaren och ser odlingslotterna som därför får ett stort publikt värde.

Lärare på utbildningen är yrkesverksamma trädgårdsmästare på Wij trädgårdar i Ockelbo.

Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha grundläggande teoretiska och praktiskt hantverksmässiga kunskaper om trädgårdsodling och parkskötsel.

  • Grundläggande växtkunskaper
  • Odlingskunskap gällande grönsaker på friland samt växthusgrödor
  • Odlings- och skötselkunskaper gällande fruktträd och bärbuskar
  • Odlings- och skötselkunskaper gällande rosor, perenner, örter och sommarblommor
  • Grundläggande kunskaper i mark- och växtnäringslära
  • Fördjupad kunskap inom valt trädgårdsrelaterat ämne via projektarbete
  • Maskinkunskap och parkskötsel
  • Trädgårdskonstens historia, färg och form
  • Ritteknik och presentationsteknik

Kurstid

Måndag 8 februari - fredag 19 november 2021
Lov vecka 29 och 30.

Ansökan och antagningsvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. 

I ansökan vill vi att du skriver ett personligt brev där du berättar om ditt syfte och din ambition med kursen. Berätta också gärna lite om dig själv samt om du har eventuella tidigare erfarenheter av odling eller trädgårdsarbete.

Ansökan kan komma att kompletteras med en telefonintervju.

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

För information kontakta

Frida Mörnerud, Wij trädgårdar, 073-079 22 05

Expedition

Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se