Joakim Forsgren

Vad hände sedan?

Allt var ju väldigt slumpartat att jag kom in på Konstskolan överhuvudtaget, som trettonde reserv. Efter ett och ett halvt år fanns det chans att söka vidare till konsthögskolor, och jag var lite skeptisk till att söka till Konstfack för det var så kort om tid. Men jag gjorde det ändå och kom in. Och hade jag inte sökt till Konstskolan i Gävle så vet jag inte vad jag hade gjort idag, det var alltså definitivt avgörande år i mitt liv. Allt har varit väldigt mycket så där på marginalen hela tiden, samtidigt har det gått ganska bra och jag har försökt att jobba på och göra konst. Men det var väldigt på gränsen hela tiden, att det skulle bli någonting.