Konstskolans betydelse

Att förklara konstens betydelse i en region är en intressant uppgift. Den enskilda konstnären eller eleven på Konstskolan arbetar utifrån sin egen drivkraft och övertygelse med att skapa ett personligt och konstnärligt uttryck.

Mångfald är grunden för ett rikt kulturliv. Hur når vi det? En viktig förutsättning är att det finns en möjlighet att upptäcka konsten för alla grupper i samhället.

Den som, ung eller gammal, bär på en vilja att uttrycka sig konstnärligt behöver finna sitt språk, sammanhang och verktyg. Det tar tid. Konstskolan i Gävle erbjuder både tid och kunskap och gör det möjligt att ta de första stegen till ett ofta livslångt konstnärskap. Konstskolan i Gävle har utbildat elever under 50 års tid. En del har därefter ägnat hela sitt liv åt konsten, somliga har tagit med sig kunskaperna in i andra yrken. Gemensamt för alla är att de på olika sätt bidrar till länets kulturliv.