Jazzlinjen

Musikerutbildning med jazzinriktning där fokus ligger på jazzensemble, huvudinstrument, teori/arrangering och gehörslära. Du kan välja ytterligare tillvalsämnen som dirigering, gruppledning med mera.

Stort fokus ligger på ensemblespel, individuella instrumentallektioner samt improvisation men du kommer även att få fördjupa dig i ämnen som musikteori, gehör och jazzhistoria. Längd på utbildningen är 1–2 år.

Kortfattat om jazzlinjens innehåll:

Ensemblespel

På en ensemblelektion får du bl.a. jobba med improvisation, samspel, olika stilar inom jazz, timing samt kreativt uttryck.

Teori
Specifik sökningsteori och funktions- och steganalys.

Gehör
Rytm- och melodidiktat samt ackordlyssning.

In i musiken
Ett föreläsnings- och dialogämne som behandlar övningsmetodik, fokus, inspiration, personligt uttryck med mera.

Projekt
Varje år åker Jazzlinjen på en turné som eleverna planerar och genomför själva och i samarbete med Bollnäs Jazzklubb ges möjligheter att göra konserter under ordnade former i Bollnäs kulturhus. Dels som förband men även som komp till redan etablerade artister inom genren.

Gästlärare
Jon Fält, Lina Nyberg, Fredrik Nordström, Eva Lindal, Rigmor Gustafsson, Mulle Holmqvist och Linda Kallerdahl.

Inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan.  Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 7 mars och inträdesprov sker vecka 15.

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15. Provet kommer att genomföras digitalt via inskickade videos samt intervju via Zoom.

Prov på instrument eller sång

I provet på instrument eller sång ingår:

 • Ett valfritt stycke i valfri genre. (Noter behöver inte bifogas när du skickar in ansökan.)
 • Ett obligatoriskt stycke. Välj en bland låtarna som listas nedan.
 • Ett stycke primavista.

Obligatoriska låtar instrumentala

 • All the things you are
 • Beautiful love
 • Billies bounce
 • Blue in green
 • Footprints
 • Maiden voyage
 • Stella by starlight

Obligatoriska låtar sång (med förslag på tonarter)

 • All of me -  C
 • All the things you are - C moll
 • Beautiful love - A moll
 • Bye bye blackbird - Eb
 • Maiden voyage - D
 • Moon river - Bb
 • Round midnight – Eb moll
 • Saga of harrison crabfeathers – C moll
 • There will never be another you - C

Intervju

Här får du chansen att berätta om bland annat din bakgrund och dina förväntningar på studierna.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2020-2021
Höstterminen 17 augusti – 18 december 2020
Vårterminen 11 januari – 4 juni 2021

Kurstider läsåret 2021/2022
Höstterminen 16 augusti – 17 december 2021
Vårterminen 10 januari – 3 juni 2022

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

För information kontakta 

Kursansvarig
Mattias Windemo
070 2910864
mattias.windemo@regiongavleborg.se

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se

Adress

Bollnäs folkhögskola 
Skolallén 10 
821 41  Bollnäs