Jazz

Musikerutbildning med jazzinriktning där fokus ligger på jazzensemble, huvudinstrument, teori/arrangering och gehörslära. Du kan välja ytterligare tillvalsämnen som dirigering, gruppledning med mera.

Stort fokus ligger på ensemblespel, individuella instrumentallektioner samt improvisation men du kommer även att få fördjupa dig i ämnen som musikteori, gehör och jazzhistoria. Längd på utbildningen är 1–2 år.

Kortfattat om jazzlinjens innehåll

Ensemblespel
På en ensemblelektion får du bl.a. jobba med improvisation, samspel, olika stilar inom jazz, timing samt kreativt uttryck.

Teori
Specifik sökningsteori och funktions- och steganalys.

Gehör
Rytm- och melodidiktat samt ackordlyssning.

In i musiken
Ett föreläsnings- och dialogämne som behandlar övningsmetodik, fokus, inspiration, personligt uttryck med mera.

Projekt
Jazzlinjen har ett nära samarbete med Bollnäs Jazz Club där eleverna agerar förband till etablerade artister.

I samarbete med ljudtekniklinjen görs en projektvecka med studioinspelning för de olika jazzensemblerna.

Varje år gör hela musiklinjen två gemensamma konserter – en jul- och en vårkonsert där eleverna själva arrangerar musiken.

Gästlärare genom åren
Jon Fält, Lina Nyberg, Fredrik Nordström, Eva Lindal, Rigmor Gustafsson, Mulle Holmqvist och Linda Kallerdahl.

Antagningsvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan.  Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat.

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15. Provet kommer att genomföras på plats på skolan. Mer information får du när vi tagit del av din ansökan.

Prov på instrument eller sång

I provet på instrument eller sång ingår:

 • Ett valfritt stycke i valfri genre. När vi har fått din ansökan får du mer information om hur du skickar in dina noter.
 • Ett obligatoriskt stycke. Välj en bland låtarna som listas nedan. Du får tillgång till noterna i samband med att din ansökan bekräftas.
 • Ett stycke primavista.

Obligatoriska låtar instrumentala:

 • All the things you are
 • Beautiful love
 • Billies bounce
 • Blue in green
 • Footprints
 • Maiden voyage
 • Stella by starlight

Obligatoriska låtar sång (med förslag på tonarter):

 • All of me -  C
 • All the things you are - C moll
 • Beautiful love - A moll
 • Bye bye blackbird - Eb
 • Maiden voyage - D
 • Moon river - Bb
 • Round midnight – Eb moll
 • Saga of harrison crabfeathers – C moll
 • There will never be another you - C

Intervju

Här får du chansen att berätta om bland annat din bakgrund och dina förväntningar på studierna.

För information kontakta 

Kursansvarig
Mattias Windemo
070-291 08 64
mattias.windemo@regiongavleborg.se

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se

Kontaktuppgifter till lärare på Jazzlinjen

Adress

Bollnäs folkhögskola 
Skolallén 10 
821 41  Bollnäs