Viktig information

Här finns information till dig som studerande. Tider för sista ansökningsdag, läsårsdatum, priser för boende med mera.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälp för dig som inte fyllt 20 år hanteras av skolan. Mer info finns på www.csn.se

Är du arbetslös kontakta Arbetsförmedlingen. Är du i rehabiliteringsåtgärd kontakta Försäkringskassan.

Trädgårdsutbildningen

Kurstider trädgårdsutbildningen se Trädgårdsutbildningen.

Elever på musiklinjen betalar även 700 kr/år i clinicsavgifter.

För elever på konstskolan gäller särskilda avgifter för materialuttag. (Se särskild information för konstskolan.)

Hantering av personuppgifter

Information till sökande/studerande om Dataskyddsförordningen och SchoolSoft (pdf)