Viktig information

Här finns information till dig som studerande. Tider för sista ansökningsdag, läsårsdatum, priser för boende med mera.

 

Utbildning/Kurs Sista ansökningsdag Antagningsprov Inlämning av arbetsprover
Allmän kurs  14 maj 2023    
Konstskolan i Gävle 5 juni 2023   5 juni 2023
9.00–16.00 
Musiklinjen  12 mars 2023 Vecka 16 2023  
Skrivarlinjen 14 maj 2023    
Trädgårdsutbildningen 16 oktober 2024    

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälp för dig som inte fyllt 20 år hanteras av skolan. Mer info finns på www.csn.se

Är du arbetslös kontakta Arbetsförmedlingen. Är du i rehabiliteringsåtgärd kontakta Försäkringskassan.

Trädgårdsutbildningen

Kurstider trädgårdsutbildningen se Trädgårdsutbildningen.

Avgifter

En obligatorisk avgift om 550 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Elever på musiklinjen betalar även 700 kr/år i clinicsavgifter.

För elever på konstskolan gäller särskilda avgifter för materialuttag. (Se särskild information för konstskolan.)

Hantering av personuppgifter

Information till sökande/studerande om Dataskyddsförordningen och SchoolSoft (pdf)