Viktig information

Här finns information till dig som studerande. Tider för sista ansökningsdag, läsårsdatum, priser för boende med mera.

Distansundervisningen förlängs

Folkhögskolorna i Region Gävleborg förlänger beslutet om distansundervisning att gälla fram till den 11 april.  

Återgång till undervisning på skolan kan komma att ske tidigare om läget kring smittspridningen väsentligt förbättras. Ett sådant beslut meddelas i sådana fall med framförhållning.

Några kurser kommer under perioden att fortsätta med viss skolförlagd undervisning, det handlar då om praktiska moment som inte går att genomföra på distans.

 

LinjeSista ansökningsdagInträdesprovInlämning av arbetsprover
Allmän kurs  16 maj    
Konstskolan i Gävle 8 juni   7-8 juni
Musiklinjen  7 mars Vecka 15  
Skrivarlinjen 16 maj    
Trädgårdsutbildning Oktober, mer information kommer    

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälp för dig som inte fyllt 20 år hanteras av skolan. Mer info finns på www.csn.se

Är du arbetslös kontakta Arbetsförmedlingen. Är du i rehabiliteringsåtgärd kontakta Försäkringskassan.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2020-2021
Höstterminen 17 augusti – 18 december 2020
Vårterminen 11 januari – 4 juni 2021

Kurstider läsåret 2021/2022
Höstterminen 16 augusti – 17 december 2021
Vårterminen 10 januari – 3 juni 2022

Avgifter

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Elever på musiklinjen betalar även 700 kr/år i clinicsavgifter.

För elever på konstskolan gäller särskilda avgifter för materialuttag. (Se särskild information för konstskolan.)

Priser för mat och boende

Boende på internat

I priserna ingår rumshyra och måltider (måndag-torsdag serveras frukost, lunch och middag, på fredagar serveras endast frukost och lunch).

RumstypPris läsåret 2019/2020
Litet enkelrum 5536:-/månad
Stort enkelrum 5966:-/månad
Person i dubbelrum 5192:-/månad

Fakturering av mat och boende

Fakturering av mat och boende sker månadsvis med 30 dagars betalningsvillkor. Fakturabeloppet kan variera något beroende på hur många dagar det är i månaden som fakturan avser. Du behöver inte betala för mat vid fastlagda lov, resor till timlärare och vid musiksökningar. 

Kontaktperson mat och boende

Annika Röstberg Hagelin
Servicechef och internatföreståndare
0278-389 08
annika.rostberg.hagelin@regiongavleborg.se

Hantering av personuppgifter

Information till sökande/studerande om Dataskyddsförordningen och SchoolSoft (pdf)