Viktig information

Här finns information till dig som studerande. Tider för sista ansökningsdag, läsårsdatum, priser för boende med mera.

 

Linje Sista ansökningsdag Inträdesprov Inlämning av arbetsprover
Allmän kurs  Maj, mer information kommer    
Konstskolan i Gävle Juni, mer information kommer   Juni, mer information kommer
Musiklinjen  Mars, mer information kommer Preliminärt vecka 15  
Skrivarlinjen Maj, mer information kommer    
Trädgårdsutbildningen 15 oktober    

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälp för dig som inte fyllt 20 år hanteras av skolan. Mer info finns på www.csn.se

Är du arbetslös kontakta Arbetsförmedlingen. Är du i rehabiliteringsåtgärd kontakta Försäkringskassan.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2021–2022
Höstterminen 16 augusti–17 december 2021
Höstlov vecka 44

Vårterminen 10 januari–3 juni 2022
Sportlov vecka 9 för konstskolan i Gävle, vecka 10 kursorterna Bollnäs och Söderhamn
Påsklov vecka 16

Kurstider trädgårdsutbildningen: Trädgårdsutbildningen

Avgifter

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Elever på musiklinjen betalar även 700 kr/år i clinicsavgifter.

För elever på konstskolan gäller särskilda avgifter för materialuttag. (Se särskild information för konstskolan.)

Priser för mat och boende

Boende på internat

I priserna ingår rumshyra och måltider (måndag-torsdag serveras frukost, lunch och middag, på fredagar serveras endast frukost och lunch).

Rumstyp Pris läsåret 2021/2022
Litet enkelrum 5597:-/månad
Stort enkelrum 6027:-/månad
Person i dubbelrum 5253:-/månad

Fakturering av mat och boende

Fakturering av mat och boende sker månadsvis med 30 dagars betalningsvillkor. Fakturabeloppet kan variera något beroende på hur många dagar det är i månaden som fakturan avser. Du behöver inte betala för mat vid fastlagda lov, resor till timlärare och vid musiksökningar. 

Kontaktperson mat och boende

Annika Röstberg Hagelin
Servicechef och internatföreståndare
0278-389 08
annika.rostberg.hagelin@regiongavleborg.se

Hantering av personuppgifter

Information till sökande/studerande om Dataskyddsförordningen och SchoolSoft (pdf)