Viktig information

Här finns information till dig som studerande. Tider för sista ansökningsdag, läsårsdatum, priser för boende med mera.

 

Utbildning/Kurs Sista ansökningsdag Inträdesprov Inlämning av arbetsprover
Allmän kurs  15 maj    
IT-tekniker 4 februari 14-15 februari  
Konstskolan i Gävle 8 juni   7–8 juni
Musiklinjen  6 mars Vecka 15
Singer-songwriter vecka 14
 
Skrivarlinjen 15 maj    
Trädgårdsutbildningen 15 oktober 2021    

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälp för dig som inte fyllt 20 år hanteras av skolan. Mer info finns på www.csn.se

Är du arbetslös kontakta Arbetsförmedlingen. Är du i rehabiliteringsåtgärd kontakta Försäkringskassan.

Kurstider trädgårdsutbildningen: Trädgårdsutbildningen

Avgifter

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Från läsåret 2022-2023 höjs studerandeavgiften till 550 kr/termin.

Elever på musiklinjen betalar även 700 kr/år i clinicsavgifter.

För elever på konstskolan gäller särskilda avgifter för materialuttag. (Se särskild information för konstskolan.)

Priser för mat och boende

Boende på internat

I priserna ingår rumshyra och måltider (måndag-torsdag serveras frukost, lunch och middag, på fredagar serveras endast frukost och lunch).

Rumstyp Pris läsåret 2021/2022
Litet enkelrum 5597:-/månad
Stort enkelrum 6027:-/månad
Person i dubbelrum 5253:-/månad

 

Rumstyp Pris läsåret 2022/2023
Litet enkelrum 5673:-/månad
Stort enkelrum 6103:-/månad
Person i dubbelrum* 5329:-/månad

*Dubbelrum kan även hyras som stort rum med separat sovrum, kontakta servicechefen för mer information om förutsättningar, pris med mera.

Fakturering av mat och boende

Fakturering av mat och boende sker månadsvis med 30 dagars betalningsvillkor. Fakturabeloppet kan variera något beroende på hur många dagar det är i månaden som fakturan avser. Du behöver inte betala för mat vid fastlagda lov, resor till timlärare och vid musiksökningar. 

Kontaktperson mat och boende

Annika Röstberg Hagelin
Servicechef och internatföreståndare
0278-389 08
annika.rostberg.hagelin@regiongavleborg.se

Hantering av personuppgifter

Information till sökande/studerande om Dataskyddsförordningen och SchoolSoft (pdf)