Konstskolan

Konstskolan i Gävle är en förberedande konstskola som erbjuder en bra och bred utbildning vilken ger en god grund för vidare högskolestudier inom konst- design- och formområdet, eller egen konstnärlig verksamhet.

Utbildningen är tvåårig med möjlighet till ett tredje år. Under första året ligger tyngdpunkten på kurser i ett flertal olika tekniker. Under det andra året ges mer tid åt egna konstnärliga projekt vid sidan av kurserna. Skolan har flera ateljéer och verkstäder för arbeten av olika karaktär och format. Utöver dessa utrymmen får varje deltagare en egen arbetsplats att förfoga över under sin tid på skolan.

De deltagare som väljer att gå ett tredje år ges tid att arbeta med egna projekt under regelbunden handledning.

Varje år gör vi studieresor, t ex till Stockholm och någon europeisk storstad för att ta del av konst- och kulturlivet där.

Konstskolan är en filial till Bollnäs folkhögskola och därmed avgiftsfri. Som kursdeltagare betalar du endast för det materialet du använder och resorna. Skolan är belägen i den vackra Silvanumbyggnaden alldeles intill Gavleån, några minuters promenad från centrala Gävle.

Konstcentrum - Gävles konsthall för samtidskonst ligger i samma byggnad och där visar Konstskolans andraårselever sin vårutställning.

Elever från Konstskolan i Gävle har de senaste åren blivit antagna till högskolor i fri konst, glas och metall, textil design, 

Se vår Facebookgrupp och följ oss på Instagram för en inblick i vår dagliga verksamhet.