Foto: Alexander Holmqvist.

Konstskolan

Konstskolan i Gävle är en förberedande konstskola som erbjuder en bra och bred utbildning vilken ger en god grund för vidare högskolestudier inom konst- design- och formområdet, eller egen konstnärlig verksamhet.

 

Utbildningen är tvåårig med möjlighet för ett tredje år. Under första året ligger tyngdpunkten på kurser i ett flertal olika tekniker, medan eleverna under det andra året ges mer tid åt egna konstnärliga projekt vid sidan av kurserna. Skolan har flera ateljéer för arbeten av olika karaktär och format. Dessutom får varje elev en egen arbetsplats att förfoga över under läsåret.

De elever som väljer att gå ett tredje år ges tid att arbeta med egna projekt under regelbunden handledning.

Varje år gör vi studieresor, t ex till Stockholm och någon europeisk storstad för att ta del av konst- och kulturlivet där.

På Konstskolan är alla lärare verksamma inom konstnärliga yrken, och förutom de fasta lärarna tar vi varje termin in gästlärare som ger ytterligare perspektiv inom de områden vi lär ut.

Konstskolan är en filial av Bollnäs folkhögskola, och därmed avgiftsfri. Som elev betalar du endast för materialet du använder och resorna. Skolan är belägen i vackra Silvanumbyggnaden alldeles intill Gavleån, några minuters promenad från centrala Gävle.

Konstcentrum - Gävles konsthall för samtidskonst ligger i samma byggnad och årligen platsen för Konstskolans andraårselevers vårutställning.

Elever från Konstskolan i Gävle har de senaste åren blivit antagna till högskolor i fri konst, glas och metall, textil design, produktdesign, arkitektur mm.

Se vår Facebookgrupp och följ oss på Instagram för en inblick i vår dagliga verksamhet.