Eva Österberg

Vad fick du med dig från skolan?

Jag fick med mig en ny värld som jag inte visste fanns. Miljön var så tillåtande och uppmuntrande. Och det var ett stort spann på åldrar; vi som kom direkt från gymnasiet till de som var äldre. Med den blandingen fick det naiva en motvikt i livserfarenhet. Många av de äldre kvinnorna skilde sig när de började på Konstskolan. De fick kanske nya insikter och värderingar och ville gå vidare. Jag vet inte. Men en väldigt rolig tid var det.

Läs hela intervjun med Eva Österberg i jubileumsskriften