Klassisk

Utbildning för klassiska musiker där basämnena är huvudinstrument, brukspiano, ensemble, gehör, satslära, dirigering och körsång. Tillval: gruppledning och notdiktat.

På den klassiska linjen kan vi ta emot elever på följande instrument:

  • Violin
  • Altfiol
  • Cello
  • Kontrabas
  • Sång
  • Piano

Tillvalsämnen är gruppledning, dirigering, notdiktat, musikhistoria och yoga.

På den klassiska linjen är eleverna indelade i två olika klasser – Stråkklassen och Sång- och pianoklassen.

Musiklinjen lägger stor vikt vid val av lärare och har välutbildade och erfarna pedagoger. Skolan har en modern konsertsal för konserter och undervisning.

Efter denna utbildning väljer de flesta att studera vidare vid musikhögskola.

Antagningsvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat. 

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15. Provet kommer att genomföras på plats på skolan.

Instrumentprov

Alla sökande spelar två valfria stycken på sitt huvudinstrument. När vi har fått din ansökan meddelar vi när och hur du skickar in dina noter om du önskar pianokomp.

Intervju

Här får du chansen att berätta om bland annat din bakgrund och dina förväntningar på studierna.

För information kontakta

Kursansvarig
Karin Hansers
0278-389 11, 070-220 10 71
karin.hansers@regiongavleborg.se

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se

Kontaktuppgifter till lärare på Klassiska linjen

Adress

Bollnäs folkhögskola 
Skolallén 10 
821 41  Bollnäs