Folkmusik

Folkmusiklinjen är ett- eller tvåårig och fokuserar i första hand på svensk folkmusik.

Dessa ämnen ingår:

Undervisning på ditt huvudinstrument
Samspel i ensemble
Arrangering i ensemble
Folkmusikteori
Gemensam folksång
Övningsteknik
Repertoarbreddning
Scensik träning
Musiklinjens gemensamma ämnen

Musiklinjen ger verktyg för att kunna söka vidare till en högre utbildning.

Folkmusiklinjens fokus ligger på samspel, uttryck och tradition, gehörsutlärning är den centrala arbetsmetoden. En del av undervisningen sker i projektform, med teman kring ensemblespel, musik och berättande, traditionsbärare, folklig dans och demoinspelning. Konserter görs kontinuerligt under året och är en betydande del i utbildningen.

Linjens huvudlärare är Lena Jonsson, Johanna Bölja Hertzberg och Christian Cuadra. Utöver dessa möter du gästlärare såsom Lena Jonsson, Staffan Jonsson, Jon Holmén, Anna Öberg och Olof Misgeld.

På skolan finns goda möjligheter till projekt och samarbeten med de andra musikutbildningarna inom klassiskt, jazz, sing- songwriter, ljudteknik och sound design.

Inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat.

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41  Bollnäs

Ansökan

Sista ansökningsdag 8 mars 2020.

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15.

Instrumentprov

Alla sökande spelar tre valfria låtar (utan noter) på sitt huvudinstrument. Dessutom ingår ett kort samspelsprov där den sökande får improvisera en enkel stämma eller ett komp till en melodi.

Om du inte har möjlighet att närvara under antagningsproven får du gärna höra av dig så försöker vi lösa detta på annat sätt.

Intervju

Här får du chansen att berätta om bland annat din bakgrund och dina förväntningar på studierna.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2020-2021
Höstterminen 17 augusti – 18 december 2020
Vårterminen 11 januari – 4 juni 2021

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

För information kontakta

Linjeansvarig: Karin HansErs
0278-389 11, 070-220 10 71
karin.hansers@regiongavleborg.se

Expedition

Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se