Folkmusik

Utbildningen som är ettårig, med möjlighet att gå två år, omfattar huvud- och bruksinstrument, ensembleundervisning med arrangering, inspelning och samspel samt folkmusikteori.

En del av undervisningen sker i projektform, med teman kring ensemblespel, musik och berättande, traditionsbärare, folklig dans och demoinspelning. Konserter görs kontinuerligt under året och är en betydande del i utbildningen.

Ämnen som ingår:

  • Undervisning på ditt huvudinstrument
  • Samspel i ensemble
  • Arrangering i ensemble
  • Folkmusikteori
  • Gemensam folksång
  • Övningsteknik
  • Repertoarbreddning
  • Scensik träning
  • Musiklinjens gemensamma ämnen

Musiklinjen ger verktyg för att kunna söka vidare till en högre utbildning. 

Linjens huvudlärare är Lena Jonsson, Johanna Bölja Hertzberg och Christian Cuadra. Utöver dessa möter du gästlärare såsom Lena Jonsson, Staffan Jonsson, Jon Holmén, Anna Öberg och Olof Misgeld.

På skolan finns goda möjligheter till projekt och samarbeten med de andra musikutbildningarna inom klassiskt, jazz, sing- songwriter, ljudteknik och sound design.

Inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 7 mars och inträdesprov sker vecka 15.

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15. 

Provet kommer att genomföras digitalt via inskickade videos samt intervju via Zoom.

Du kommer få en tid för intervju via Zoom där du får berätta om dig själv.

Filma när du spelar/sjunger två musikstycken, eller två sånger. Vi vill helst se hela dig, inte bara ansiktet.

Intervju

Här får du chansen att berätta om bland annat din bakgrund och dina förväntningar på studierna.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2020-2021
Höstterminen 17 augusti – 18 december 2020
Vårterminen 11 januari – 4 juni 2021

Kurstider läsåret 2021/2022
Höstterminen 16 augusti – 17 december 2021
Vårterminen 10 januari – 3 juni 2022

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

För information kontakta

Kursansvarig
Karin Hans-Ers
0278-389 11, 070-220 10 71
karin.hansers@regiongavleborg.se

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se

Adress

Bollnäs folkhögskola 
Skolallén 10 
821 41  Bollnäs