Konstskolan 50 år

Konstskolan i Gävle började med att lokala konstnärer ordnade kurser i sina olika verksamhetsområden. Någonstans kring 1966 uppkom tanken att sammanföra dessa till en gemensam utbildning, en konstskola. Många konstskolor i Sverige började på liknade sätt vid ungefär samma tid i mitten på 60-talet.

Att starta en konstskola utgjorde både en möjlighet till arbete och inkomst för de lokala konstnärerna. På den tiden var tonvikten i undervisningen på hantverket, och då främst arbete efter stilleben och modell. Sedan dess har mycket hänt. Konstbegreppet har vidgats i så stor utsträckning att allt egentligen kan presenteras som konst. I dag ligger tyngdpunkten på koncept och sammanhang, vilket bland annat inneburit att teori och text blivit allt viktigare i den samtida konsten.

Tiden då konsten skulle tala för sig själv är avlägsen. Vidare har en mängd olika tekniker och arbetssätt introducerats som foto, film, ljudkonst, Installationer, performance, dokumentära arbetsmetoder, sociala och relationella projekt med mera. Men bortsett från dessa utmaningar så är det viktigaste arbetet att få den enskilde kursdeltagaren att hitta det individuella språk som vi brukar kalla konstnärskapet.

Kontakt