Backa Carin Ivarsdotter

Varför söka till en folkhögskola inriktad på skapande?

För att det aldrig kan bli en börda att bära, speciellt inte en folkhögskola för då har du högskolepoängen kvar. Själv såg jag det som att jag skulle ge mig själv den gåvan, att ge mig dessa tre år, att det fick bära eller brista. Jag tänkte att det skulle bli en fantastisk erfarenhet, och det blev det ju. Och jag tror att även om man sedan arbetar med något helt annat i framtiden, så kommer man alltid att ha lärdom av den här typen av utbildning. Förmågan att tänka kreativt kan du använda precis överallt, det spelar ingen roll om du blir läkare, ingenjör eller byggarbetare. Har du lärt dig att tänka själv, att tänka kreativt och dessutom har fått tre fantastiskt roliga år, då kan det aldrig vara bortkastat. Det värsta som kan hända är ju om… ja… om man aldrig får det bättre. Att de åren blir de bästa i ens liv.