Två kursdeltagare som studerar

För dig som studerar här

För dig som studerar vid Bollnäs folkhögskola har vi samlat information på en och samma plats.

Internatboende finns vid huvudskolan i Bollnäs men inte i Söderhamn, Gävle eller Ockelbo. Att bo på skolans internat innebär att du också äter alla måltider vid skolan, från måndag frukost till fredag lunch. Elevrum hyrs av dig som elev under ett läsår, två terminer.

Läs mer om nternatboende

För att alla på skolan (kursdeltagare, personal och gäster) ska känna sig trygga, är det viktigt att alla är solidariska och gemensamt bidrar till att upprätthålla skolans regler.

Detta innebär att varken kursdeltagare eller personal använder eller innehar alkohol eller droger på skolan. Våra regler gäller även övrig verksamhet som bedrivs i skolans namn. Till exempel kurser och konferenser, studieresor och studiebesök.

Med droger avser vi alkohol, narkotika, dopingpreparat och övriga preparat som inte är föreskrivna av läkare.

Vid sjukdom

Vid VAB

Allmän grundkurs extra svenska (Forsa folkhögskola) anmäler sjukdom till sin kursföreståndare.

Vid rapportering av studietakt

 • Vid varje terminsslut rapporterar vi in studietakt till CSN.

Vid NEJ:

 • Det kan påverka möjligheterna till studiemedel kommande termin eller läsår om du inte har varit noga med att sjukanmäla dig/anmäla VAB.
 • Om frånvaron inte är giltig behöver du ett intyg från skolan att skicka till CSN. Detta kommer ligga som underlag för en återkvalificeringsperiod. Ta kontakt med Ingela Enström, biträdande rektor, för detta.
 • Om studietakten inte beror på sjukdom kommer du få en återkvalificeringsperiod, dvs ett antal veckor då du studerar utan studiemedel.

Du behöver ett intyg att skicka till CSN som underlag för återkvalificeringsperioden, ta kontakt med Ingela Enström för detta.

När denna period är gjord får du återigen ett intyg från oss som du kan skicka till CSN. Därefter har du möjlighet att få studiemedel igen

Studiestöd

www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studiestod-csn/

För mer information hänvisas till CSN, 0771-27 60 00 www.csn.se

Skolan har inget ansvar för CSN:s rutiner för utbetalningar eller avbrutet studiemedel. De studerande måste själva ta ansvar för att utbetalda studiemedel kan komma att krävas tillbaka eller bli indragna av CSN, om inte studier bedrivits på det sätt det var tänkt.

Avgifter

En obligatorisk avgift om 550kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter. Gäller ej distanskurser.

Dessutom bekostar du själv studiebesök, studieresor, praktikresor, läroböcker och andra läromedel. 

Kurstider trädgårdsutbildningen: Trädgårdsutbildningen

Inloggning

Inloggning till Office 365

Manualer till Office 365

Logga in i Office 365 (pdf)

OneDrive (pdf)

PowerPoint (pdf)

SchoolSoft (pdf)

Supportformulär

Teams (pdf)

Support

Supportformulär

Som studerande har du både rättigheter och skyldigheter.

Studeranderätten 

Läs mer under flik Studeranderätt. 

Om vi upptäcker plagiat och fusk 

Att plagiera betyder att kopiera ett innehåll (till exempel en text) som någon annan har skapat, utan att ange en källa till var informationen är hämtad. Det kan till exempel gälla innehåll från internet, kurslitteratur, böcker, tidningar eller en uppgift som en tidigare kursdeltagare har lämnat in. Att översätta en text från ett språk till ett annat språk räknas också som plagiat, ifall inte källan anges.

All form av plagiat betraktas som fusk. Otillåten hjälp är en annan typ av fusk. Otillåten hjälp kan till exempel vara att använda mobilen eller “fusklappar” för att lösa en uppgift, eller att låta en annan person göra dina uppgifter åt dig.

Om du fuskar händer följande:

 • Du blir inte godkänd på uppgiften, och får endast en möjlighet att göra en ny inlämning. Ny uppgift och tidsplan för inlämning bestäms av lärare.
 • Ditt studieomdöme påverkas negativt.
 • Vid upprepat fusk utdelas en varning från rektor. 
 • Om varningen inte efterlevs sker avstängning eller avskiljande från undervisningen. Se vår policy för avstängning och avskiljande (länk).

Tänk på följande: 

 • Om du har varit beroende av en viss text för att lösa en uppgift, bör texten anges som källa i ditt arbete.
 • Även om du gör förändringar i en text, till exempel byter ut ord eller byter plats på meningar, kommer din text att vara ett plagiat.
 • Om du känner dig osäker på om din text kan räknas som ett plagiat eller inte, prata med din lärare.

Har du ansökt om studiestöd från CSN så får du Mecenatkortet automatiskt.

Har du inte CSN och önskar ett intyg för något annat där du kan få studentrabatter, kontakta administrationen på plats på skolan eller mejla till forsa.folkhogskola@regiongavleborg.se Uppge ditt namn, personnr och vilken klass du går, samt skriv att du vill ha ett studieintyg för att söka Mecenat så görs ett studieintyg som du sedan själv skickar in för att få ditt Mecenatkort.

Hur får studerande på Komvux och Folkhögskola Mecenatkort?

Folkhögskolorna och studieförbunden är en del av folkbildningen i Sverige. Riksdagen som ger bidrag till folkbildningen har beslutat om syftet med bidraget.

Uppgiften är sammanfattad i fyra punkter: 

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Sammanfattning av studeranderätten – Platina id 01-714453 (pdf)

Studeranderätten i sin helhet – Platina id 01-329056 (pdf)