Lotta Sahlin arbetar i konstskolans utställning - Vad gör en konstskola?

Konstcentrum Gävle

Hösten 1966 började den första klassen på Konstskolan i Gävle vilket betyder att vi nu i höst har 50-årsjubileum. Mycket har hänt sedan dess, skolan har flyttat, bytt huvudmän och lärare men den finns fortfarande kvar, vilket vi, Konstskolan i Gävle, vill uppmärksamma med en utställning.

Utställningen på Konstskolan i Gävle och Gävle Konstcentrum och pågick mellan 17 september – 13 november 2016. Vernissage var lördag 17 september.

Till utställningen hör också en serie kvällssamtal med konstnärer som alla börjat sin bana på Konstskolan i Gävle.

Vad gör en konstskola? - konstskolan firar 50 år

Då skolan sedan 2014 befinner sig i samma hus som Konstcentrum väcktes idén att göra en pedagogisk utställning kring skolans innehåll och verksamhet – Konstskolan flyttar tillfälligt in på Konstcentrum.Curator för utställningen är Thomas Elovsson, konstnär och lektor vi Konstfack i Stockholm. Han är även en återkommande gästlärare på Konstskolan i Gävle sedan många år. Såhär beskriver han idén bakom utställningen.

I utställningen har vi valt att inte visa upp färdiga verk från studerande på Konstskolan. Vi har i stället valt att ställa en fråga. Både till oss själva och som en tänkt fråga från en besökare: ”Vad gör en konstskola?”. Frågan är medvetet öppet ställd och vill undersöka hur utbildningen ser ut, vad som händer en vanlig dag på en konstskola, men också visa vad en konstskola gör på ett större plan. Vilken funktion den har, som eftergymnasial utbildning, som folkhögskola, och som förberedande utbildning för studier på högskolenivå och vilken plats skolan har i Gävle och i regionen.

Utställningen i Konsthallen är uppdelad i tre rum som flyter samman med varandra.

verkstan kommer olika moment i undervisningen visas. Här är de undervisande lärarna på skolan närvarande med sina respektive expertiser och intresseområden. Exempel på olika tekniker kommer visas att upp här och resultaten kommer finnas kvar.

ateljén är deltagarnas arbeten närvarande, med fokus på de studerandes vardag på Konstskolan. Här finns skisser, mer eller mindre färdiga arbeten, inspirationsmaterial, anteckningar, saker som lyckats och saker som misslyckats.

Labbet är en plats som redan finns på Konstskolan, där eleverna under perioder arbetar med egna projekt som presenteras som utställningar internt på skolan. I den version av LABBET som nu finns i utställningen har konstnärer som tidigare varit elever på skolan bjudits in för kortare projektliknande presentationer. Här skapas en tidsaxel genom att före detta kursdeltagare pekar på de verksamheter och platser de hamnat på efter att ha gått på Konstskolan.

-Thomas Elovsson