Ansökan

Så här ansöker du 

Sök till Konstskolan i Gävle genom att fylla i en ansökan.

För att skolan ska behandla din ansökan till Konstskolan måste du komplettera med arbetsprover. Om du skickar arbetsprover med post vill vi att du bifogar returporto och att du använder emballage som enkelt kan återanvändas så att de är lätt för oss att packa och returnera dem.

Åldersgräns 

Du ska fylla 18 år det år du ansöker men det är möjligt att söka dispens om du är yngre.

Årskurs 1

Under första året är skolans kurser fokuserade på att stifta bekantskap med skolans verkstäder och maskiner samt de olika material vi arbetar med. 

Det viktigaste är att våga prova nya förhållningssätt, att göra konst på nya sätt som man inte gjort tidigare.

Utbildningen är på helfart 100%

Årskurs 2

I andra årskursen är kurserna mer inriktade på förhållningsätt och innehåll och under vårterminen erbjuds mycket tid till att utveckla sitt eget konstnärskap i egna projekt. 

Den andra årskursen avslutas med en utställning som visas på Gävle Konstcentrum. Du kan söka direkt till det andra året om du redan studerat på en likvärdig utbildning sedan tidigare. Med likvärdig utbildning menas inte gymnasieutbildningar.

Utbildningen är på helfart 100%

Årskurs 3

Skolan erbjuder ett begränsat antal platser för ett tredje år som i princip är ett själv studieår med mycket eget arbete med regelbunden handledning. 

Blir man antagen till detta studieår förväntas man arbeta självständigt med egna konstnärliga projekt. Året avslutas med en gemensam utställning på Sandvikens konsthall.

Utbildningen är på helfart 100%