Om Kammarserien

Kultur Gävleborg ansvarar för planeringsarbetet och de lokala föreningarna arrangerar konserterna.

Utöver den här gemensamma konsertserien arrangerar några av föreningarna även andra konserter under säsongen. Kontakta gärna respektive kontaktperson om du vill ha deras övriga konsertprogram.

Kontakta kammarmusikföreningen

Vill du också vara med och påverka urvalet av program och därmed det lokala musiklivet i din kommun? Kontakta kammarmusikföreningen, så kan du bli medlem. Ta vara på de tillfällen som ges i din närhet till upplevelser utöver det vanliga. Förflytta dig en stund till den levande musikens rum och låt den ge dig avkoppling och stimulans.

Arrangörsföreningar för kammarmusik

Kontakt