Marmen Quartet 2021
Photo: Marco Borggreve

Marmenkvartetten

Tre mycket olika tonsättare visar bredden på stråkkvartettens möjligheter. Mozarts sofistikerade klarhet i musik tillägnad Haydn, Debussys tidiga och enda stråkkvartett som pekar fram emot hans mogna tonspråk och Toru Takemitsus litterärt inspirerade A Way of a Lone med tydliga kopplingar till Debussys musik. Marmenkvartetten bildades vid Royal College of Music i London 2013 och vann snart erkännande vid kammarmusiktävlingar. Med sin förmåga att ingjuta vitalitet och intensitet i sina konserter har ensemblen etablerat sig som en av de mest övertygande och inspirerande nya talangerna inom kammarmusiken.

Medverkande:

Johannes Marmen Violin
Laia Valentin Braun Violin
Bryony Gibson-Cornish   Viola
Sinéad O’Halloran Cello