Kosmos ensemble

Som ensemble delar Kosmos en passion för improvisation och musik från hela världen, grundat i den klassiska musikens disciplinerade förhållningssätt. Kosmos har framträtt i stora delar av Europa och fått ge konserter på BBC Radio 3 och Classic FM. Det senaste albumet på skivbolaget Nimbus har rönt stort beröm i pressen.

Här får vi i nya arrangemang av och för ensemblen stifta bekantskap med musik från en rad olika kulturer och musikstilar. Vildsint romskt fiolspel, emotionellt laddad judisk och grekisk musik leder utan avbrott över till en passionerad tango. Vi hör japanska, polska, svenska sånger och skotsk reel tillsammans med referenser till klassik musik.

Harriet Mackenzie, violin
Meg-Rosaleen Hamilton, viola
Miloš Milivojevic, ackordeon