Per Helders

Uppväxt och bosatt i Stockholm (född 1962).
Undervisar på Bollnäs folkhögskola och Musikkonservatoriet i falun.

Utbildning

  • Musikerlinjen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Master of Fine Arts in Music) 1981-1987.
  • Kammarmusikdiplom Ecole Normale de Musique de Paris 1989-1991.
  • Studier för William Pleeth i London 1988-1989.
  • Fil Mag i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet 1997-1999.
  • Studier i matematik och logik vid Stockholms universitet 1998-1999.

Anställning och verksamhet

  • Lärare i cello, kammarmusik, matematik och filosofi vid Musikkonservatoriet Falun sedan 1998.
  • Lärare i cello och kammarmusik vid Bollnäs folkhögskola sedan 1998.
  • Har undervisat vid Birkagårdens och Sjöviks folkhögskolor.
  • Stockholms filharmoniska orkester (vik) 1987-1988.
  • Ansvarig för kammarmusikutbildningen vid Musikkonservatoriet Falun.

Övrig  

Yachtmaster Offshore with Commercial Endorsement.
Skepparexamen klass VIII.